Práce dospělých

Práce dospělých

Úkol: Spoj název povolání se správným obrázkem.

Čím je tvoje máma? Napiš a namaluj.

Úkol: Poznej povolání podle obrázku, napiš o něm větu .

Úkol: Zakroužkuj modře věci, které potřebuje švadlena.
Zakroužkuj červeně věci, které potřebuje malíř.
Zakroužkuj zeleně věci, které potřebuje lékař.

Úkol: Namaluj věci, které potřebuje k práci tvůj táta.

reklama