Revoluční rok 1848

Revoluční rok 1848

V roce 1848 propukala na mnoha místech Evropy povstání. Panovníci chtěli tato povstání a nepokoje potlačit, a proto proti demonstrujícím poslali vojsko. Lidé se začali ozbrojovat a vznikaly národní gardy. Také v Praze se v březnu 1848 sešli zástupci Čechů a požadovali stejná práva pro všechny občany, zrušení cenzury, zrušení roboty a zrovnoprávnění češtiny s němčinou. Žádali také navrácení částečné samostatnosti českým zemím. Rakouský císař se rozhodl ustoupit a slíbil svolání shromáždění zástupců občanů. Vyhlásil ústavu( konstituci). Němci stále více zdůrazňovali velikost svého národa. Češi a další Slované se museli bránit. Svolali proto do Prahy na počátku června 1848 setkání Slovanů- Slovanský sjezd. Tomuto sjezdu předsedal František Palacký. Během sjezdu došlo v Praze ke srážce studentů s císařským vojskem. Na mnoha místech Prahy vznikaly ochranné hradby proti vojákům- barikády. Po několika dnech vojsko povstání potlačilo. Mnoho povstalců bylo
zatčeno a odsouzeno do vězení. Skončila tak naděje Čechů na samostatnost Jediným úspěchem revoluce v roce 1848 bylo zrušení poddanství a s tím spojené roboty. Tak byly odstraněny poslední pozůstatky středověku.

Koncem roku 1848 došlo v Rakousku ke změně císaře. Na trůn usedl mladý, tehdy osmnáctiletý František Josef I., který vládl nejdéle ze všech Habsburků, téměř 68 let. Rozhodl se vládnout sám- absolutisticky. Nařídil omezit občanské svobody a v celé říši zavést policejní dozor se sledováním podezřelých lidí. Český jazyk byl znovu vytlačován ze škol a úřadů, kam se dostal v revolučním roce 1848.

Mezi nejvíce pronásledované vlastence patřil novinář Karel Havlíček Borovský. Ve svých článcích kritizoval a zesměšňoval tehdejší režim a vláda se ho chtěla zbavit. Proto byl zatčen a násilně odvezen do tyrolského Brixenu v Alpách, kde musel více než tři roky žít bez svých blízkých. Jeho statečná slova: „Poroučejte si mně, vyhrožujte si mně, přislibujte si mně, přece zrádcem nebudu,“ se stala posilou Čechům v boji za národní práva.

Zkus doplnit tento text.

Rok ________ byl neklidným rokem v celé Evropě. V mnoha zemích
vypukla _________ . V _______ se sešli v roce 1848 zástupci ______
a požadovali částečné navrácení _________ českým zemím. V červnu
1848 svolali do Prahy _____________. Během sjezdu se střetli
_________ a ________ . Lidé stavěli _________. Povstání bylo
_______ .Úspěchem revoluce bylo _______________ . O všech
událostech pravdivě informoval ____________________ .

Otázky a úkoly:

Který císař zrušil nevolnictví a jaký je rozdíl mezi nevolnictvím a
poddanstvím (robotou)?
Proč byl svolán Slovanský sjezd a kdo mu předsedal?
Proč Slovanský sjezd nedokončil svá jednání?
Kdo se střetl v červnu v Praze?
Jak se policie vyrovnala s účastníky povstání?
Mělo povstání nějaký úspěch?
Kdo byl Karel Havlíček Borovský a co o něm víš?

Kdo se stále pilně učí, ten je vlasti chlouba.
Kdo si myslí, že moc umí, začíná být trouba.

Přečti si v čítance ukázky z díla K. H. Borovského.

reklama