Smysly

Smysly

Procvičování
1. Vezmi si libovolné ovoce. Zkoumej ho postupně zrakem, hmatem, čichem a chutí. Svá zkoumání zapiš do přehledu.

2. Napiš, kterými smysly můžeš zkoumat židli, kytaru, ocet a novou knihu.

3. Vybarvi stejnou pastelkou ty hvězdičky, které patří k sobě.

4. Doplň tabulku.

5. Co myslíš, jak si člověk může poškodit zrak?

6. Co myslíš, jak si člověk může poškodit sluch?

7. Jak poznáš na ulici nevidomého člověka?

8. Jak bys mohl takovému člověku na ulici pomoci?

9. Některým nevidomým lidem pomáhá zvíře. Víš, které?

reklama