Státní symboly

Státní symboly

České státní symboly jsou předměty, které si stát ústavou určil jako své oficiální
a nezaměnitelné označení. Vycházejí z tradic státu, který reprezentují.

Státní symboly ČR:

Velký státní znak vyjadřuje spojení všech historických zemí státu, tedy Čech,
Moravy a Slezska. Tvoří jej čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém poli je dvouocasý
lev. Ve druhém poli je šachovaná moravská orlice. Ve třetím poli je slezská černá
orlice

Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se
zlatou korunou a zlatou zbrojí.

Státní vlajka vznikla v roce 1920, po rozdělení Československa ji převzala ČR

• Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. Jsou odvozeny od barev
státního znaku a státní vlajky. Užívají se v podobě trikolory k obecnému označení
státního majetku či k dekoračním účelům při slavnostních příležitostech.

Vlajka prezidenta republiky (standarta prezidenta) je bílá, s okrajem skládajícím
se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký
státní znak a pod ním na červené stuze podložené žlutými lipovými ratolestmi bílý
nápis Pravda vítězí.

Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem
něhož je opis Česká republika.

Státní hymna je tvořena první slokou písně Františka Škroupa na slova Josefa
Kajetána Tyla Kde domov můj. Poprvé byla uvedena jako součást jevištní hudby
pro Tylovu frašku Fidlovačka ve Stavovském divadle v Praze 1834. V roce 1918 se
stala oficiální hymnou.

Neoficiální symboly

Neoficiálním symbolem našeho státu jsou české korunovační klenoty. Tvoří je koruna, jablko
a žezlo. Královskou korunu dal na počest sv. Václava vyhotovit roku 1346 císař Karel IV.
Po něm bylo korunováno touto korunou 21 panovníků, posledním byl roku 1836 Ferdinand V.
Královské jablko a žezlo pocházejí ze 16. století. Koruna měla být trvale uložena na lebce
sv. Václava a snímána jen pro korunovaci nebo výjimečné slavnosti, a to jen na jeden den.
Klenoty jsou uloženy v korunní komoře na Pražském hradě. Jediným vstupem jsou dveře
ve Svatováclavské kapli. K jejich otevření se musí sejít 7 držitelů klíčů, jimiž jsou: prezident,
předsedové Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, předseda vlády, primátor Prahy,
pražský arcibiskup a probošt metropolitní kapituly u sv. Víta.

reklama