Tísňové volání – 112, 150, 155, 158

Občanka

Tísňová volání – 112, 150, 155, 158

Úkol 1: Přečti si, kdy voláme číslo 112.
Číslo 112 voláme, když

   • potřebujeme pomoc hasičů
   • potřebujeme víc záchranných složek než jednu (např. zdravotníky a hasiče)
   • cestujeme do zahraničí
   • si nedokážeme vzpomenout na jiné tísňové číslo

Výhody čísla 112

   • lze identifikovat místo, kde se nacházíte. Proto mohou záchranné složky
    dojet na konkrétní místo, aniž byste přesně věděli, kde jste.
   • dá se dovolat i bez SIM karty. Stačí mít signál alespoň jednoho
    z mobilních operátorů.
   • cizinci mohou volat tuto linku též, protože operátoři ovládají cizí jazyk.

Úkol 2: Podívej se na symboly pro jednotlivé záchranné složky.
Číslo, které znáš, Ti pomůže rozeznat, o kterou záchrannou složku se jedná.

Úkol 3: Doplň věty:

Úkol 4: !!!!!PAMATUJ, že nikdy nesmíš volat tel. čísla 150, 155, 156 (městská
policie), 158 a 112 z legrace nebo pokud se chceš dozvědět informace o
záchranném sboru. V době Tvého volání totiž může někdo nutně potřebovat
pomoct a nemusí se dovolat!!!!! Zneužívání tísňových linek je trestné a hrozí
vysoká pokuta 100.000Kč!

Úkol 5: Čísla složek záchranného sboru si můžeš zapamatovat podle básniček a
rýmovaček ☺
a) Bolí tělo, hlava, tepna krvácí, 112 vás do normálu navrací.
b) Hoří hospoda, seník, vesnice, jede s vodou, má jí plné konvice.
c) Sto padesát pět, pomoc je tu hned.
d) Když chci, aby sanitka přijela hned teď, zavolám si telefonem sto padesát pět.
e) Hasiči, oheň jenom zasyčí.

Úkol 6: Nad telefonní čísla napiš, které složce IZS patří (tísňové volání, hasiči,
policie, ambulance). Poté přiřaď tel. čísla složek IZS k výše uvedeným rýmovačkám
(a-e).

Úkol 7: Zkus vymyslet alespoň dvě rýmovačky ke každému číslu., Ty nejlepší se
snaž zapamatovat.

reklama