Trávicí soustava

Trávicí soustava

Člověk roste, pohybuje se, dýchá, vylučuje a vykonává další činnosti, ke kterým potřebuje energii. Stavební látky a energii získáváme z potravy. Potravu zpracovává trávicí soustava. Ta se skládá z dutiny ústní, hltanu, jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva a konečníku. K trávicí soustavě patří také trávicí žlázy- játra a slinivka břišní.

Dutina ústní- zde se pomocí zubů a jazyka rozmělní potrava a smíchá se se slinami.
Hltan a jícen– tudy potrava prochází do žaludku.
Žaludek- v něm se potrava smísí s žaludečními šťávami a vznikne kašovitá hmota.
Tenké střevo- do něj ústí trávicí žlázy- slinivka břišní a játra, ze kterých přes žlučník přichází žluč. V tenkém střevě se potrava rozkládá na jednodušší látky. Stěny tenkého střeva jsou protkány cévami, jimiž jsou do krve vstřebávány živiny a jsou krví rozváděny do celého těla.
Tlusté střevo- tady přechází do krve voda a soli. Tím se zbytky potravy zahušťují.
Konečník- nestrávené zbytky potravy se zde shromažďují a odtud jsou formou stolice vylučovány z těla ven. Člověk se živí rostlinnou i živočišnou potravou, takže je vlastně všežravec. K jeho zdravé výživě patří pestrá strava. Velké množství tuků a cukrů vede k tloustnutí. Nedostatek potravy způsobuje podvýživu. Významnou složkou potravy je ovoce a zelenina, která dodává tělu potřebné vitaminy.

Zdraví člověka prospívá nejen kvalitní potrava, ale i dostatek spánku, pohybu, střídání odpočinku a práce, vhodné oblékání a otužování. Velmi nebezpečné jsou pro naše zdraví návykové látky- drogy. Jejich užívání vede k rychlé závislosti a předčasnému úmrtí. Dětský
organismus se stává rychleji závislý na těchto nebezpečných látkách než dospělý.

Prohlédni si dobře tabulku a vybarvi červeně políčka, ve kterých je napsáno to, co lidskému organismu prospívá.

ZUBY

Zuby slouží k přijímání a rozmělňování potravy. Zuby člověka se skládají ze tří částí- z kořene, krčku a korunky. Korunka je ta část zubu, která vyčnívá z dásně. Je
pokrytá sklovinou, což je nejtvrdší látka v lidském těle. Sklovina je silná 1-3 mm. Většinu zubu tvoří zubovina. Je to žlutobílá hmota, podobná lidské kosti. Uvnitř zubu je zubní dřeň. Do ní kanálky pronikají cévy a nervy. Chrup se začíná u dětí vyvíjet asi v 6. měsíci. Tyto první zuby se jmenují mléčné a okolo šestého roku jsou nahrazeny stálým chrupem. Existují čtyři druhy zubů- stoličky, třenové zuby, špičáky a řezáky. Dospělý člověk má 3 stoličky, 2 zuby třenové, 1 špičák a 2 řezáky na každé straně čelisti. Celkem jich má tedy 32.

Abychom si udrželi chrup co nejdéle zdravý, musíme o něj správně pečovat. Měli bychom si čistit zuby alespoň dvakrát denně a pravidelně navštěvovat zubního lékaře. Našim zubům neprospívá velká konzumace sladkostí ani kouření.

Přemýšlej, jak se staráš o své zuby, aby byly zdravé a nebolely tě.

Dopiš části trávicí soustavy.

Podaří se ti očíslovat dvojice, které k sobě patří, stejnými čísly.

Ve čtyřsměrce vyškrtej části trávicí soustavy. Ze zbylých písmen sestav tajenku.

reklama