Tři králové

Tři králové

TŘI KRÁLOVÉ

NA VÝCHOD OD  BETLÉMA ŽILI TŘI KRÁLOVÉ – MUDRCI.
JMENOVALI SE KAŠPAR, MELICHAR A BALTAZAR. PŘEČETLI MNOHO UČENÝCH KNIH A POZOROVALI HVĚZDY. PODLE HVĚZDY KOMETY POZNALI, ŽE SE NARODIL JEŽÍŠEK. TŘI KRÁLOVÉ VZALI VZÁCNÉ DARY A VYDALI SE DALEKOU POUŤ. NOVÁ HVĚZDA NA NEBI JIM UKAZOVALA CESTU. ZÁŘILA PŘÍMO NAD CHLÉVEM V BETLÉMĚ. TŘI KRÁLOVÉ PADLI PŘED JEŽÍŠKEM NA KOLENA, ABY SE MU POKLONILI. POTOM MU PŘEDALI SVÉ DARY – ZLATO, KADIDLO A MYRHU .

PÍSEŇ – TŘI KRÁLOVÉ

1. MY TŘI ………………. JDEME KVÁM,
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ VINŠUJEM VÁM.
ŠTĚSTÍ, ………….., DLOUHÁ LÉTA,
MY JSME K VÁM PŘIŠLI ZDALEKA .

2. ZDALEKA JE ……………… NAŠE,
DO …………….. MYSL NAŠE.
CO TY ČERNÝ, CO TAM VZADU,
VYSTRKUJEŠ NA NÁS ……………… ?

3. A JÁ ……………. VYSTUPUJU
A NOVÝ …………. VÁM VINŠUJU.
A MY TAKY VYSTUPUJEM
A …………. ROK VÁM VINŠUJEM.

DOPLŇ SPRÁVNÁ SLOVA DO PÍSNĚ.

TEST – TŘI KRÁLOVÉ
1. KDY SLAVÍME SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ?
………………………………………………………
2.JAK SE TŘI KRÁLOVÉ JMENOVALI?
………………………………………………………
3.CO JIM UKAZOVALO CESTU DO BETLÉMA?
………………………………………………………
4.JAKÉ DARY TŘI KRÁLOVÉ PŘINESLI?
………………………………………………………
5.JAKOU PÍSEŇ TŘI KRÁLOVÉ ZPÍVALI?
………………………………………………………
6.ČÍM BYL JEDEN KRÁL ODLIŠNÝ?
……………………………………………………….
7.CO PSALI TŘI KRÁLOVÉ NA DVEŘE?
……………………………………………………….
8.CO BUDOU PSÁT TŘI KRÁLOVÉ LETOS?
……………………………………………………….

reklama