Úraz a nemoc

Úraz a nemoc

ÚRAZ A NEMOC

Co je úraz a co je nemoc? Úraz zakroužkuj zeleně, nemoc červeně. Názvy úrazů
vybarvi zeleně, názvy nemocí vybarvi červeně.

ZÁSADY ZDRAVÉHO ŽIVOTA

O své zdraví musíme pečovat. Pokud správně odpovíte na věty, najdete v tabulce
ukrytou zprávu. Zapište ji do rámečků.

reklama