Ústní hygiena

Ústní hygiena

Úkol č.1: Čištění zubů: Nakresli zub, nech ho zalaminovat a fixou na
něj nakresli kazy. Vezmi kartáček na zuby a kazy zkus odstranit.

Kazy je těžké odstranit. Váš dentista (zubní lékař) musí zub vrtat a
zaplombovat.

Lepší je prevence!!!!! To znamená předcházet tvorbě zubních kazů –
důkladně čistit zuby kartáčkem a nití alespoň 2x denně!!!!

Úkol č.2: Podívej se na obrázek dole. Přiřaď následující pokyny
v angličtině k českému významu:

Úkol č. 3: Říkej příkazy s použitím sloves v předchozím cvičení
začínající slovy: „Don´t forget to……. your teeth.“ Zapiš je do řádků a
připiš k nim český překlad.

Úkol č. 4: Víte, že nejlepší ochranou před zubním kazem je
prevence? Co můžete dělat pro zdraví svých zubů? Bav se na
toto téma s kamarádem a na tabuli zapište všechno, co vás
napadlo.

Úkol č.1: Podívej se na tabulku a zkus odhadnout, co můžete
dělat pro zdraví svých zubů.

Úkol č. 2: Nyní přiřaď anglické rady k českému překladu. Obrázek
nahoře Ti pomůže.

Úkol č. 3: Podívej se, jak se mohou zuby čistit přírodně. Zkus
uhodnout, které potraviny jsou na obrázcích. Ty zuby krásně vybělí.

Správná odpověď: 1. Banánové slupky 2. Jahody 3. Jablečný
ocet 4.Kokosový olej 5. Soda na pečení 6. Aktivní uhlí

Úkol č. 4: Vytvoř si podobnou tabulku, jakou máš uvedenou níže, a
zaznamenej do ní, kdy si čistíš zuby.

Zda každý den
• on Monday-v pondělí
• on Tuesday–v úterý
• on Wednesday–ve středu
• on Thursday – ve čtvrtek
• on Friday-v pátek
• on Saturday- v sobotu
• on Sunday-v neděli

Které části dne
• ráno – in the morning
• večer – in the evening
• v noci – at night

Př. I brush my teeth on Monday – Čistím si zuby v pondělí.
Říkej a piš podobné věty a měň dny v týdnu.

Úkol č. 5 Za celý týden bys měl mít vyplněnou tabulku, kde je
zaznamenáno, jak často sis čistil/a zuby.

Říkej a piš podobné věty. Měň dny v týdnu.

Úkol č. 6: Vezmi si kostku, do které dej plastelínu, a bavlnkou či vlnou
zkus důkladně vyčistit mezizubní prostory:

Floss your „teeth“! ☺ Vyčisti si „zuby“ zubní nití!

reklama