Velkomoravská říše

Velkomoravská říše

Na počátku 9. století vznikl na Moravě a jihozápadním Slovensku první státní útvar – Velkomoravská říše. Vládl zde rod Mojmírovců. Zakladatelem byl Mojmír I. Lidé znali řadu řemesel, rozvíjel se obchod. Vznikaly opevněné dvorce a později opevněná hradiště. Mojmírův nástupce kníže Rostislav pozval ze Soluně v Řecku dva učence – bratry – Konstantina/později přijal jméno Cyril/ a Metoděje, kteří šířili nové náboženství – křesťanství, vymysleli slovanské písmo – hlaholici a jazyk, kterému zdejší lidé rozuměli – staroslověnštinu. Nástupcem knížete Rostislava se stal kníže Svatopluk, ten Metodějovy žáky vyhnal ze země, bohoslužby byly vedeny opět v latinském jazyce a ustálilo se latinské písmo – latinka. Bratři Konstantin a Metoděj byli pro své zásluhy o šíření křesťanství prohlášeni za svaté. 5. červenec byl na jejich počest vyhlášen státním svátkem. Po Svatoplukově smrti se jeho synové nedokázali domluvit na společném vládnutí a Velkomoravská říše za vlády Mojmíra II. podlehla nájezdům kočovných Maďarů a rozpadla se. Pozůstatky po Velkomoravské říši se našly u Mikulčic na jižní Moravě.

reklama