Zima

Zima

1. Dopiš slova ve větách:

2. Umíš vyjmenovat i jiné zimní sporty kromě lyžování?
Obrázek vybarvi.

3. Která zvířata můžeš vidět v zimě? Vyhledej ve čtyřsměrce.

4. Modře zakroužkuj, co se děje v přírodě v zimě.

5. Sestav tajenku ze slov, která do textu nepatří.

6. Umíš nakreslit jehličnatý a listnatý strom v zimě?

reklama