Zlínský kraj

Zlínský kraj

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
rozloha: 3 964 km²
počet obyvatel: 590 000
průměrná hustota: 149 obyv./ km²
nejvyšší bod: Radhošť ( 1129 m )
krajské město: Zlín
poloha: leží na jihovýchodě Moravy
okresy: Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Kroměříž
doprava: silniční, železniční, lodní
velká města: Zlín, Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště , Valašské Meziříčí, Holešov,Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm, Otrokovice

SYMBOLIKA
• znak:

logo:
– je tvořeno 4 čtverci, které vytváří písmeno Z
– 4 symbolizuje počet okresů
– inspirace byla převzata ze zlínské funkcionalistické
architektury
– modrá barva vyvolává v občanech pocit důvěry
v instituci

POVRCH
• je to kraj převážně hornatý
• podél řeky Moravy se rozkládají nížiny
• Chřiby, Dolnomoravský a Hornomoravský úval, Bílé Karpaty, Javorníky, Moravskoslezské Beskydy, Vizovická vrchovina, Hostýnsko-vsetínská hornatina
turistické oblasti: Chřiby, Moravskoslezské Beskydy, Bílé Karpaty
chráněná území: CHKO Beskydy, Bílé Karpaty
národní přírodní rezervace: Stabišov – Oulehla, Javorina, Porážky, Kněhyně – Čertův mlýn, Pulčín- Hradisko, Razula

VODSTVO
řeky: Morava- největší řeka tohoto kraje
– jejími přítoky jsou Bečva, Olšava, Dřevnice
minerální prameny: Luhačovice, Kostelec, Ostrožská Nová Ves

ZEMĚDĚLSTVÍ
– brambory, len, oves
– vinná réva ( oblast Moravského Slovácka)
– pastevectví

PRŮMYSL
– těžba stavebních materiálů – hlavně štěrkopísků
– těžba stavebního kamene, vápence, cihlářské hlín
– v omezeném množství naleziště ropy a zemního plynu

Zlínsko strojírenství
– gumárenský průmysl
– výroba obuvi
– dřevozpracující průmysl
– sklárna ve Valašském Meziříčí
– Uherské Hradiště – potravinářský průmysl
– Uherský Brod – výroba zbraní
– Rožnov pod Radhoštěm – textilní průmysl
– elektrotechnické závody
– Kunovice – Letecké závody

,, NEJ “
nejvyšší bod: Radhošť ( 1129 m)
nejnižší bod: hladina Moravy ( 173 m)
největší řeka: Morava
nejznámější lázně tohoto kraje: Luhačovice
největší město: Zlín

HRADY A ZÁMKY

Zámek Vizovice

Buchlov – hrad v Chřibech

Buchlovice – zámek v barokním stylu

Kroměřížský zámek
– v barokním stylu
– v seznamu UNECSO

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Areál Pusteven

Radhošť
nejznámější vrchol Moravskoslezských Beskyd
– sousoší Cyrila a Metoděje

Valašské muzeum v přírodě

Velehrad – poutní místo s kostelem Panny Marie a sv. Cyrila
a Metoděje

ZAJÍMAVOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
– roku 1898 založena první dílna na výrobu gobelínů
– v roce 1854 založena sklárna

VIZOVICE
– 400 let stará výroba pálenky – fa Jelínek

VSETÍN
– zbrojovka na výrobu kulometů založena v roce1938

ZLÍN
– Baťova tradice od roku 1894. Mezi válkami největší
obuvnická firma v Evropě, tehdejší denní produkce
70 – 75 tisíc párů bot
– Baťovy dělnické kolonie – funkcionalistická architektura
z počátku 20. století

BAŤŮV KANÁL – provoz zahájen roku 1938, celková délka
mezi Otrokovicemi a Rohatcem je 50 km. Zčásti využíval vodní
toky,dále vybudovány kanály. Za II. světové války byl poničen.
Nyní to je turistická atrakce

reklama