Bakterie

Bakterie

BAKTERIE = JEDNOBUNĚČNÉ ORGANISMY.

VLASTNOSTI:
• Jsou tvořeny jedinou buňkou, která nemá jádro
• Velmi malé, pozorovatelné pod mikroskopem
• Vyskytují se všude na Zemi – v půdě, ve vodách, ve vzduchu, na povrchu
i uvnitř těl živých organismů
• Nepříznivé podmínky dokáží přežít v tzv. klidovém stadiu = ve sporách
(od -190°C až po téměř +100°C)
• Studiem bakterií a jiných organismů se zabývá obor zvaný mikrobiologie.
Za zakladatele mikrobiologie je považován Robert Koch (1843 – 1910),
nositel Nobelovy ceny.
Objevil bakterii způsobující plicní nemoc tuberkulózu, která byla v jeho
době nevyléčitelná a často smrtelná

STAVBA BUŇKY:

TVARY BAKTERIÁLNÍCH BUNĚK:

ROZMNOŽOVÁNÍ:
Bakterie se rozmnožují nepohlavně, a to dělením buňky.
Původní buňka bakterií – mateřská buňka – se rozdělí na dvě dceřiné buňky.

RŮZNÉ DRUHY BAKTERIÍ A JEJICH VÝZNAM:

1. CHOROBOPLODNÉ BAKTERIE – způsobují bakteriální onemocnění
člověka i jiných organismů, např.:
• Angína
• Spála
• Zápal plic
• Salmonelóza
• Borelióza
• Tuberkulóza
• Mor

Tato onemocnění dnes umíme léčit pomocí léků zvaných ANTIBIOTIKA.
Látku, která je schopna ničit bakterie, objevil v roce 1928 Sir Alexander
Fleming. Poprvé si jí povšiml v plísni – štětičkovci, která se latinsky
nazývá Penicillium. Pojmenoval ji proto penicilin. O 13 let později začali
penicilin vyrábět Američané.

2. SYMBIOTICKÉ BAKTERIE – některé bakterie žijí ve vzájemně
výhodném soužití – symbióze – s jinými organismy. Vyskytují se
například v zažívacím traktu člověka a jiných obratlovců.
V tlustém střevě člověka žije například bakterie Escherichia coli, tvoří
zde pro člověka potřebný vitamin K a od člověka zase dostává živiny
potřebné ke svému životu.

3. BAKTERIE V KOLOBĚHU LÁTEK V PŘÍRODĚ = ROZKLADAČI:
Rozkládají odumřelá těla organismů, a tím obohacují půdu o důležité
látky, které pak využívají rostliny – tím bakterie zvyšují úrodnost půdy.
Bez bakterií by Země byla jedno „velké smetiště“.

4. VYUŽITÍ BAKTERIÍ ČLOVĚKEM:

• VYUŽITÍ V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU – některé
bakterie se využívají při výrobě mléčných kysaných výrobků
(jogurtů, kefírů), tato skupina mléčných bakterií se nazývá
laktobacily.
Jiné druhy bakterií pomáhají při výrobě kysaného zelí.

• VYUŽITÍ V ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD – některé bakterie
jsou schopny rozkládat látky, které vyrobil člověk a které jsou pro
přírodu velmi škodlivé.
Této jejich schopnosti lidé využívají v čistírnách odpadních vod.

reklama