Biologie člověka

Biologie člověka

Úvod do biologie člověka
antropologie – věda o člověku, zabývá se původem a vývojem člověka, zahrnuje další vědy např. psychologii (o myšlení člověka), sociologii (nauka o společnosti), archeologii (vyhledává a zkoumá památky vývoje lidské společnosti)
somatologie – studuje tělo člověka
anatomie – zkoumá vnitřní stavbu lidského těla
fyziologie – zabývá se činností a funkcí orgánů, orgánových soustav
genetika – věda o zákonitostech dědičnosti a proměnlivosti organismů
hygiena – zkoumá vliv prostředí na lidský organismus
patologie – nauka o nemocech a jejich příčinách

Člověk v živočišném systému.

Kam patříme ?
– člověk je posledním, vývojově nejvyšším článkem živočišného systému
– dnešní typ člověka vznikal postupně
– stavbou těla patří do skupiny obratlovců – savců
– nejblíže jsou mu lidoopi
– porovnání s ostatními savci

shodné znaky
– stálá tělesná teplota
– tělo tvořeno kostrou, osou páteř z obratlů
– rodí živá mláďata
– mláďata po narození sají mateřské mléko

odlišné znaky
– vzpřímená postava
– chůze po dvou končetinách
– rozvoj mozku
– schopnost myslet, dorozumívat se řečí, předávat zkušenosti, pracovat, žít
složitým společenským životem

– společný vývoj člověka savců a člověka dokazují

rudimenty – zakrnělé útvary v lidském těle, ztratily svoji původní funkci např. kostrč (zbytek ocasní části páteře živočichů, „zub moudrosti“ (zakrnělá třetí stolička), atd.

atavismy – znaky, které u člověka vymizely, mohou se vyjímečně objevit např. nadměrné
ochlupení celého těla, větší počet prsních bradavek

reklama