Biologie hub

Biologie hub

Kvasinky – jednobuněčné houby

KVASINKY = JEDNOBUNĚČNÉ HOUBY BEZ PLODNIC

HLAVNÍ ZNAKY:
• Jednobuněčné houby
• Buňky mají silné buněčné stěny, málo vakuol a žádná barviva
Rozmnožují se pučením = na povrchu mateřské buňky postupně vyroste
pupen, a když dosáhne určité velikosti, zaškrtí se a oddělí – vznikne nová
kvasinka
• Vyskytují se v půdě, na listech, květech i plodech rostlin, uvnitř těla nebo
na těle živočichů

PUČENÍ KVASINEK:

VYUŽITÍ:
Kvasinky, jak můžeme odvodit z jejich názvu, mají schopnost kvašení.
Kvašení je proces, při kterém kvasinky přeměňují cukerné roztoky v alkohol.
Vedlejším produktem kvašení je oxid uhličitý.

KVASINKA PIVNÍ:
• Je nezbytná při výrobě piva, využívá pro svůj růst cukr a jako odpadní
látku vytváří alkohol
• Slisováním těchto kvasinek s moukou se získávají kvasnice neboli droždí
• Kvasnic se využívá k výrobě různých druhů kynutého pečiva, např.
chleba, rohlíků, knedlíků (kvasinky mají schopnost způsobit kynutí těsta
tím, že je naplní bublinkami oxidu uhličitého)
• Obsahuje velké množství vitamínů, zejména skupiny B, a řadu důležitých
látek, je pro člověka nepostradatelná
KVASINKA VINNÁ – využívá se k výrobě vína

Houby mnohobuněčné

VLASTNOSTI:
• Buňky hub jsou podobné buňkám rostlin, ale neobsahují chlorofyl a
NEMAJÍ SCHOPNOST FOTOSYNTÉZY
• Většina hub se živí rozkladem odumřelých těl organismů =
ROZKLADAČI = HNILOŽIJNÉ HOUBY (uvolňují živiny do půdy)
• Některé druhy napadají živé organismy = PARAZITICKÉ HOUBY,
způsobují houbové choroby (rakovina hlíz brambor, kožní nemoci)
• Rozmnožují se VÝTRUSY

Dělí se na dvě hlavní skupiny:
A. HOUBY MNOHOBUNĚČNÉ BEZ PLODNIC = PLÍSNĚ
B. HOUBY MNOHOBUNĚČNÉ S PLODNICÍ

A.HOUBY MNOHOBUNĚČNÉ BEZ PLODNIC =
PLÍSNĚ:
• Mnohobuněčné houby
• Tělo je tvořeno spletí vláken = podhoubí
• Rozmnožují se výtrusy, které se tvoří ve výtrusnicích
• Výtrusy se šíří vzduchem

ZÁSTUPCI: PLÍSEŇ HLAVIČKOVÁ:
• Vytváří bělavé povlaky
• Vyskytuje se na zahnívajících potravinách
• Hniložijná houba

ŠTĚTIČKOVEC:
Zelenošedé povlaky
• Vyskytuje se na citrusových plodech
• Některé druhy mají antibakteriální účinky a využívají se při výrobě
antibiotik
• Jiné druhy používáme v potravinářském průmyslu na výrobu plísňových
sýrů

HLÍZENKA OVOCNÁ:
• Parazituje na ovocných dřevinách
• Způsobuje moniliózu ovoce

POZOR!! PLESNIVÉ POTRAVINY NIKDY NEJÍME!

B.HOUBY MNOHOBUNĚČNÉ S PLODNICÍ:
STAVBA TĚLA:

ROZMNOŽOVÁNÍ:
Na lupenech nebo rourkách se tvoří výtrusy, pomocí nichž se houby rozmnožují.
Jakmile se uvolněný výtrus dostane na vhodný podklad, vytvoří se z něj nové
podhoubí.
Na něm vyrůstají nové plodnice, které rostou a vytvoří další výtrusy.

MYKORHIZA:
Podhoubí některých hub žije ve vzájemně výhodném soužití – symbióze
s kořeny stromů. Tomuto soužití se říká mykorhiza.
Houba pomáhá rostlině přijímat vodu s rozpuštěnými anorganickými látkami
z půdy.
Od rostliny si zase bere organické látky, které rostlina vyrábí fotosyntézou.
Podle názvů některých hub tak víte, pod jakým stromem je máte hledat.

DĚLENÍ HUB S POLODNICÍ PODLE POŽIVATELNOSTI PRO ČLOVĚKA:

reklama