Botanika – přehled systémů rostlin

Botanika - přehled systémů rostlin

Botanika je přírodní věda, která se zabývá rostlinami. Rostliny pojmenovává,
studuje jejich stavbu, zkoumá vztahy mezi rostlinami a jejich životní nároky.

Vědní obory botaniky:
systematická botanika – popisuje a třídí rostliny do systému (taxonomie)
morfologie – popisuje vnější stavbu rostlin
anatomie – popisuje vnitřní stavbu rostlin
cytologie – popisuje rostlinné buňky
fyziologie – popisuje životní děje, které probíhají v rostlinách
genetika – popisuje dědičnost a vývoj rostlinných druhů

Rostliny mají v přírodě velký význam, ovlivňují veškerý život na Zemi.
Pomocí fotosyntézy dokážou přeměňovat neústrojné (anorganické) látky
na látky ústrojné (organické). Rostliny jsou proto producenty a představují
základ každého ekosystému – tvoří základnu potravní pyramidy. Ostatní
organismy, které se rostlinami živí (konzumenti I. řádu), na nich zcela závisejí.
Při fotosyntéze se zároveň do atmosféry uvolňuje kyslík.

Podle stupně vývoje jsou rostliny uspořádány do botanického
systému.
První přehled rostlin (i živočichů) uspořádal švédský biolog
Carl von Linné (1707 – 1778). Zavedl dvouslovné pojmenování:
např.:
borovice lesní (borovice – rodové jméno, lesní – druhové jméno, přívlastek)

reklama