Člověk a příroda

Člověk a příroda

ČLOVĚK JE SOUČÁSTÍ PŘÍRODY
Postavil se nad ostatní živé tvory.
Má na přírodu největší vliv.

ČLOVĚK JAKO OCHRÁNCE
Chrání vzácné druhy živočichů, rostlin a hub.
Chrání vybraná území.
Zakládá zoologické a botanické zahrady.

ČLOVĚK JAKO KAZISVĚT
Kácí a poškozuje pralesy a lesy.
Znečišťuje ovzduší a vodu.

Člověk je součástí živé přírody
•Je to obratlovec a savec
•Dýchá
•Pohybuje se
•Přijímá potravu
•Vylučuje nepotřebné látky
•Rozmnožuje se
•Roste a vyvíjí se
•Umírá

V MNOHÉM SE ODLIŠUJE
Chodí po dvou končetinách, je vzpřímený.
Dokáže složitě myslet.
Dorozumívá se řečí.
Umí pracovat.
Vymyslí pomůcky, které mu usnadní práci.
Využívá přírodní zdroje.
Vytváří umělecká díla, má smysl pro krásu.
Má odlišný způsob života.

reklama