Geografický vývoj a stavba území ČR

Geografický vývoj a stavba území ČR

PRAHORY

CELÉ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY POKRÝVAL OCEÁN.
HORNINY PRAHORNÍHO STÁŘÍ SE ZDE NEVYSKYTUJÍ

STAROHORY

ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY BYLO PO CELOU DOBU STAROHOR POKRYTO
MOŘEM, V KTERÉM SE USAZOVALY NĚKOLIKA KILOMETROVÉ VRSTVY USA –
ZENIN. PŘEMĚNĚNÉ NA RULY A SVORY SE VYSKYTUJÍ V POHOŘÍCH.

PRVOHORY – STARŠÍ

VE STARŠÍCH PRVOHORÁCH BYLY ČECHY ZALITY MOŘEM – VZNIK MOŘSKÝCH
USAZENIN (VÁPENCE), PODMOŘSKÉ VÝLEVY ČEDIČE KAMBRIUM,ORDOVIK,SILUR A DEVON NEPŘEMĚNĚNÉ HORNINY – VÁPENCE STAROHORY

PRVOHORY – MLADŠÍ

V DEVONU A KARBONU PROBĚHLO VARISKÉ VRÁSNĚNÍ – VZNIK HLUBINNÝCH
ŽULOVÝCH MASÍVŮ ( PLUTONŮ ).VZNIKL ČESKÝ MASÍV A STAL SE SOUŠÍ.

DRUHOHORY

V DRUHOHORÁCH ČESKÝ MASÍV SOUŠÍ, V KŘÍDĚ DOŠLO K POKLESU A ČÁST
ZAPLAVENA MĚLKÝM MOŘEM – ČESKÁ KŘÍDOVÁ TABULE – PÍSKOVCE A
OPUKY. JIHOČESKÉ PÁNVE – SLADKOVODNÍ SEDIMENTY – JEZERA.

TŘETIHORY

PROBĚHLO ALPÍNSKO-HIMALÁJSKÉ VRÁSNĚNÍ A ČESKÝ MASÍV BYL ROZLÁMÁN DO BLOKŮ. KŘÍDOVÉ MOŘE USTOUPILO A V POKLESLÝCH BLOCÍCH VZNIKLA SLADKOVODNÍ JEZERA. VRÁSNĚNÍ DOPROVÁZELA MOHUTNÁ SOPEČNÁ ČINNOST

ČTVRTOHORY

DOZNÍVÁNÍ ALPÍNSKO-HIMALÁJSKÉHO VRÁSNĚNÍ – SOPEČNÁ ČINNOST
PŘÍCHOD DOBY LEDOVÉ, VZNIK KAMENNÝCH MOŘÍ, SPRAŠÍ 

reklama