Geologické děje

Geologické děje

Geologické děje

  • Utvářejí povrch Země
  • Působí nepřetržitě uvnitř planety i na povrchu
  • Některé jsou krátkodobé (sopky)
  • Některé trvají milióny let (vrásnění)

Vnitřní (tvořivé, vznik pohoří)
– magmatická činnost
– vrásnění a přeměna hornin
– vulkanismus
– zemětřesení

Vnější (ničivé, zarovnávají)
– zvětrávání (eroze)
– transport
– ukládání (sedimentace)

reklama