Geologie a mineralogie – vznik života

Geologie a mineralogie - vznik života

Geologie – věda o Zemi

Geologické vědy
Geologie se zabývá studiem neživé přírody. Studuje možnosti jejího využití pro potřeby člověka.
Název „geologie“ zahrnuje celý soubor geologických věd.
Geologické vědy: mineralogie, ložisková geologie, petrologie, geologie, paleontologie, geochemie,
geofyzika, hydrogeologie, inženýrská geologie.

Práce geologa v terénu
Geolog získává v terénu poznatky o geologické stavbě území a horninách, které se na ní podílejí. Může také
vyhledávat nerostné suroviny a zdroje vody nebo provádět inženýrsko-geologický či geofyzikální průzkum.
Pomůcky geologa: geologická mapa, dokumentační deník, geologický kompas, geologické kladívko.

reklama