Hmyz

Hmyz

VÝVOJ HMYZU

Vývoj hmyzu z vajíčka až do dospělého stavu je provázen
změnami a nazýváme ho PROMĚNA.

Dva druhy:
1. NEDOKONALÁ
2. DOKONALÁ

1. Z vajíčka se líhne nymfa, která se několikrát svléká a po
posledním svléknutí se podobá dospělci = imago.

Př. jepice, vážky, švábi, škvoři

2. Z vajíčka se líhne larva, několikrát se svléká, potom
nastane klidové stádium kukla (přestavba tkání a orgánů). Ta
později praskne a vyleze dospělý jedinec.

Př. motýli, brouci atd.

HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU – ZÁSTUPCI
Jepice
Vážky
Švábi
Kudlanky
Škvoři
Rovnokřídlí
Strašilky
Stejnokřídlí
Ploštice

HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU – ZÁSTUPCI
Síťokřídlí
Zlatoočky
Mravkolvi
Chrostíci
Motýli
Dvoukřídlí
Blechy
Blanokřídlí
Brouci
Seznam použité

reklama