Krytosemenné rostliny

Krytosemenné rostliny

• Počet cca 250 000 druhů na celém světě
• Vytvářejí pravé květy, semena a plody
Semena jsou ukryta v semeníku (v plodu)
• Patří sem BYLINY, KĚŘE A STROMY (listnaté)
Rozdělení:
ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ
ROSTLINY DVOUDĚLOŽNÉ

TĚLO:
– skládá se z několika částí (orgánů):
a) Vegetativní orgány – kořen, stonek, list – umožňují život
rostliny
b) Rozmnožovací orgány – květ, plod, semeno (umožňují
rozmnožování rostliny)

BYLINY V LESE

BYLINA = rostlina s dužnatým stonkem
VYTRVALÉ BYLINY

PŘEČKAJÍ ZIMU PODZEMNÍMI ČÁSTMI:

ODDENEK: sasanka hajní, konvalinka vonná..
CIBULE: sněženka podsněžník, bledule jarní..
KOŘENY: plicník lékařský, prvosenka jarní..
Poznej jarní a letní lesní byliny:

reklama