Mineralogie

Mineralogie

Mineralogie studuje vlastnosti minerálů (chemické složení, barva, tvrdost, vryp, lesk, štěpnost, lom, hustota, krystalová soustava atd.), jejich vznik, místa výskytu atd. Mineralogie má celkem úzké vztahy k chemii, fyzice, geometrii a matematice. Je to věda široká a vyprofilovaly se v jejím rámci tyto disciplíny:

  • Všeobecná mineralogie – studuje vnější tvar krystalů i vnitřní stavbu minerálů, neopomíjí chemické i fyzikální vlastnosti minerálů
  • Systematická mineralogie – charakterizuje minerály a zařazuje je do mineralogického systému na základě chemického složení a vnitřní struktury. V současné době existuje přes 4000 minerálů a další přibývají.
  • Genetická mineralogie – studuje genezi (vznik) minerálů
  • Topografická mineralogie – zabývá se lokalitami výskytu minerálů a jejich mineralogickou charakteristikou
  • Experimentální mineralogie – zabývá se syntetickou výrobou minerálů
  • Technická mineralogie – zabývá se praktickým využítím minerálů např. v průmyslu
reklama