Obratlovci a bezobratlí

Obratlovci a bezobratlí

Dělení živočichů podle stavby těla

Na první pohled dokážeme rozdělit živočichy podle stavby jejich těla do různých skupin. Ve 4. ročníku budeme dělit živo čichy na ty, kteří mají v těle obratle a kostru a ty, kteří ji nemají páteř složenou z obratlů ani jiné kosti.

Dělení živočichů
Obratlovci – mají kosti v těle a páteř složenou z obratlů

Bezobratlí – nemají páteř ani jiné kosti v těle

Obratlovci
Živočichové patřící do této skupiny se vyznačují tím, že v těle mají páteř složenou z obratlů a kostru. Kostra a páteř jim slouží k držení těla a je jeho oporou.

Obratlovci se jmenují podle kůstek (obratlů) které tvoří ohebnou páteř.

Obratlovci
Z obratlovců si připomeneme některé živočichy, které velmi dobře známe

Pes domácí
Kočka domácí
Kur domácí

PES DOMÁCÍ
Pes domácí je obratlovec, rodí živá mláďata, která sají mateřské mléko – je tedy savec.

Kočka domácí
Kočka je savec, obratlovec, přijímá masitou potravu, proto říkáme že je masožravec.

KUR DOMÁCÍ
Patří mezi obratlovce, je to pták, tělo má kryté peřím, místo předních končetin má křídla, mláďata se líhnou z vajec, je to všežravec.

Bezobratlí
Bezobratlí nemají páteř složenou z obratlů, ani jiné kosti v těle. Je jich velké množství a mají velmi různou stavbu těla, ale vždy jim chybějí obratle. Místo kostí mají oporu v tvrdém povrchu těla.
Patří sem hmyz, červi, plži, motýli, apod.

Bezobratlí – žížala obecná
Žížala patří mezi bezobratlé, tělo mé přizpůsobeno k životu pod zemí, je citlivá na světlo. V přední části těla má ztloustlé články – opasek, který je důležitý pro rozmnožování a vylučuje sliz.

Zapamatuj si !!!!!!!!!!!!
• Živo čichy dělíme podle vnitřní stavby těla na obratlovce a bezobratlé
• Obratlovci mají kosti a páteř složenou z obratlů
• Bezobratlí mají oporu v tělesné schránce, nemají kosti
• Živočichové na rozdíl od rostlin, které dovedou tvořit kyslík, jsou schopni pohybu, živí se jinými organizmy

reklama