Ploštěnci

Ploštěnci

PLOŠTĚCI = MNOHOBUNĚČNÍ ŽIVOČICHOVÉ S PLOCHÝM TVAREM TĚLA.

HLAVNÍ ZNAKY:
• Ploché až páskovité tělo
• Tělo je dvoustranně souměrné (tj. lze jej rozdělit podélně jen na dvě stejné
části)
• Na těle rozeznáme přední a zadní část
• Žijí ve vodě a vlhku
• Někteří jsou vnitřní parazité obratlovců

ZÁSTUPCI:

PLOŠTĚNKY = VODNÍ DRAVCI
• Živí se dravě
• Mají velkou schopnost regenerace (poškozené části dorůstají)
• Jeden ústní otvor uprostřed těla
Dýchají pokožkou
• Vylučovací soustavu tvoří speciální buňky s bičíky
Nervová soustava je provazcovitá, má dva nervové uzly v hlavě, z kterých
vedou dva nervové provazce
Mají oči a hmatové laloky
• Rozmnožování – jsou to obojetníci (hermafroditi), po oplození se
z vajíčka vyvíjí dospělý jedinec = vývin přímý

PLOŠTĚNKA MLÉČNÁ – žije ve stojatých i tekoucích vodách

PLOŠTĚNKA POTOČNÍ – žije pod kameny v čistých potocích

TASEMNICE = VNÍTŘNÍ PARAZITÉ:
• Parazitují ve střevech obratlovců
• Přední část těla je tvořena hlavičkou s háčky nebo přísavkami
• Další část těla je z plochých článků, které se ke konci zvětšují
Nemají trávicí soustavu, potravu přijímají celým povrchem těla
Nemají žádné smyslové orgány
• Rozmnožování – obojetníci, vývin je nepřímý, z oplozeného vajíčka se
vyvíjí larva, potom její klidové stadium boubel, z ní dospělý jedinec

Opatření proti přenosu nákazy:
• Kontrola na jatkách
• Hygienická opatření
• Tepelně dobře upravená masitá jídla

TASEMNICE DLOUHOČLENNÁ – boubele jsou ve svalovině vepřů

TASEMNICE BEZBRANNÁ – boubele jsou v hovězím mase

TASEMNICE PSÍ – boubele jsou v těle blech

MOTOLICE = VNITŘNÍ PARAZITÉ:
• Cizopasí na kůži, žábrách ryb, v dutině ústní, ve střevě, v žlučovodech
jater, v cévních kapilárách
Živí se krví

MOTOLICE JATERNÍ – cizopasí v játrech ovcí, měří až 3cm

reklama