Podnebí a počasí ve vztahu k životu

Podnebí a počasí ve vztahu k životu

Podnebí a počasí ve vztahu k životu organismů

Teplotní pásy

Sluneční paprsky dopadají na povrch Země a oteplují ji
Na různých místech Země je různá teplota

Na Zemi máme 3 základní teplotní pásy:

TEPLÝ pás
• Na tomto území je stále teplo
• Zimu zde obyvatelé neznají
• Rozlišují se zde období sucha a dešťů

Do teplého pásu patří:
• Tropický deštný les
• Savany
• pouště

MÍRNÝ pás
• Podnebí je proměnlivé
• Střídají se čtyři roční období (jaro, léto, podzim, zima)
• V tomto pásu žijeme také my

V mírném pásu se vyskytují:
• Smíšené lesy
• Jehličnaté lesy
• Stepi

STUDENÝ pás
• V tomto pásu převládá zima
• V blízkosti pólů je sníh a led
po celý rok
• Oblast málo lidmi obydlená

Ve studeném pásu se vyskytují:
• Tundry
• Trvale zaledněné oblasti

reklama