Prvoci

Prvoci

PRVOCI = JEDNOBUNĚČNÍ ŽIVOČICHOVÉ

VLASTNOSTI:
• Jsou tvořeni jednou buňkou
• Patří mezi konzumenty, potravu přijímají z okolí
• Jsou schopni samostatného pohybu
• Vyskytují se většinou ve vodě
• Někteří parazitují v tělech živočichů
• Jsou bioindikátory znečištěné vody

1. NÁLEVNÍCI = PRVOCI POHYBUJÍCÍ SE BRVAMI

TREPKA VELKÁ:
• Protáhlé tělo
• Žije ve sladkých vodách
• Lze ji namnožit v tzv. „senném nálevu“ – patří do skupiny nálevníci

Organely (ústroječky):

   • Brvy (pohyb)
   • Buněčná ústa (příjem potravy)
   • Potravní vakuoly (trávení potravy)
   • Stažitelné vakuoly (vylučování odpadních látek a vody)
   • Velké jádro (řídí)
   • Malé jádro (podílí se na rozmnožování)

• Rozmnožuje se příčným dělením a spájením (dva jedinci si vymění část
malého jádra)

2. BÍČÍKOVCI = PRVOCI POHYBUJÍCÍ SE BIČÍKEM

TRYPANOZÓMA SPAVIČNÁ:
Cizopasný bičíkovec = parazit
• Žije v krvi člověka a některých savců
• Je původcem spavé nemoci, smrtelného onemocnění, které je rozšířené
v tropické Africe
• Do krve člověka se dostává při bodnutí nakažené mouchy bodalky (tse-tse)

3. KOŘENONOŽCI = PRVOCI POHYBUJÍCÍ SE PANOŽKAMI

MĚŇAVKA VELKÁ:
• Žije v kalu na dně stojatých vod
• Měří až 1mm
• Má proměnlivý tvar těla, tvoří výběžky cytoplazmy = panožky
• Potravu získává tak, že ji obstoupí panožkami a pohltí ji = fagocytóza
• Rozmnožuje se dělením

MĚŇAVKA ÚPLAVIČNÁ:
• Cizopasí uvnitř střeva obratlovců
• Způsobuje onemocnění zvané úplavice (těžké střevní onemocnění,
projevující se krvavými průjmy, bolestmi břicha a horečkami)

ZIMNIČKA:
• Prvok, který napadá červené krvinky a způsobuje v tropech nemoc zvanou
malárie
• Přenašečem je komár anofeles čtyřskvrnný

DÍRKONOŽCI:
• Buňky mořských dírkonožců jsou kryty pevnými vápenatými schránkami
s otvůrky, kterými vysunují nitkovité panožky (zachytávají potravu)
• Po jejich uhynutí vápenaté schránky padají na dno moře, hromadí se a
podílejí se tak na vzniku vápencových vrstev
• Příkladem sladkovodního dírkonožce je slunivka

Schránky dírkonožců:

reklama