Řasy

Řasy

A: JEDNOBUNĚČNÉ ŘASY = NEJJEDNODUŠŠÍ ROSTLINY
VLASTNOSTI:
• Jsou tvořeny jednou buňkou
• Mají chloroplasty – jsou schopny fotosyntézy
• V potravních vztazích jsou producenti
• Rozmnožují se dělením
• Vyskytují se hlavně ve vodě a ve vlhkém prostředí
• Někteří mají ústroječky pohybu = bičíky

ZÁSTUPCI:

KRÁSNOOČKO ZELENÉ:
• Má bičík
• Žije ve stojatých vodách
• Jestliže ztratí chlorofyl, živí se heterotrofně a patří do živočišné říše –
kmen prvoci

PLÁŠTĚNKA:
• Má dva bičíky
• Žije ve stojatých vodách bohatých na živiny

ZELENIVKA – ve vodě.

ZRNĚNKA – vytváří zelené povlaky na kmenech stromů a na kamenech.

VÁLEČ KOULIVÝ:
• Je tvořen skupinou spojených buněk některých řas s bičíkem
• Připomíná mnohobuněčný organismus, tvoří kolonie
• Kolonie může obsahovat až několik tisíc buněk spojených slizem

B: MNOHOBUNĚČNÉ ŘASY = STÉLKATÉ ROSTLINY

ŠROUBATKA:
• Vytváří vláknité mnohobuněčné stélky
• Chloroplasty mají šroubovitý tvar

ŽABÍ VLAS – vláknité stélky ve sladké vodě

ŘASY POLDE BARVY:
Zelené
Hnědé (mořské chaluhy)
Červené (ruduchy)

VÝZNAM ŘAS:
• Uvolňují při fotosyntéze velké množství kyslíku
• Jsou součástí planktonu (potravní řetězec)
• Krmivo pro zvířata
• Hnojivo
• Potravina

reklama