Ryby

Ryby

– Nejpočetnější skupina obratlovců
– Tělo kryto kůží nebo kůží se šupinami a slizem
– Proměnlivá tělesná teplota

KOSTRA RYBY:

   • Lebka (1)
   • Páteř z obratlů (2)
   • Žebra (2)
   • Hrudní a břišní ploutve – párové (3a, 3b)
   • Hřbetní, ocasní a řitní ploutve – nepárové (3e, 3c, 3d)
   • Ploutevní paprsky (3a-e)

TĚLO:
• hlava je spojena s trupem nepohyblivě – zadní části hlavy
jsou skřele, které kryjí žábry
• svalnatý ocas s ocasní ploutví zajišťují pohyb – ostatní
ploutve udržují tělo v rovnováze

SMYSLY:
• sluch – nedokonalý
• zrak – vidí lépe na blízko než na dálku (barevně), oči bez
víček
• čich – čichové jamky jsou citlivé na rozpuštěné látky ve
vodě
• hmat – postranní vousky
• postranní čára – kanálek pod šupinami, který vede od
hlavy po ocasní ploutev
o speciální smyslové buňky slouží k vnímání pohybu
(proudění) vody
o umožňuje rybě orientovat se za tmy a v kalné vodě

POJMENUJ:

reklama