Sinice

Sinice

SINICE = JEDNOBUNĚČNÉ ZELENÉ ORGANISMY

VLASTNOSTI:
• Jsou tvořeny samostatnými buňkami nebo vlákny
• Velmi malé, pozorovatelné pod mikroskopem
• Jejich buňky obsahují chlorofyl, jsou tedy schopné fotosyntézy a vytvářejí
organické látky a kyslík
• Z hlediska potravních vztahů to jsou producenti
• Vytvářejí velkou část kyslíku v atmosféře Země
• Jedny z nejstarších organismů na Zemi, které měly schopnost fotosyntézy
(před 3,5 miliardami let)

STAVBA BUŇKY:

VÝSKYT:
• Žijí v téměř ve všech oblastech na Zemi
• Vyskytují se ve sladké i slané vodě, ve vlhké půdě, na kůře stromů
• Za nepříznivých podmínek vytvářejí spory
• Pokud mají některé druhy sinic ve vodě vhodné podmínky a dostatek
potravy, přemnoží se a na vodních plochách vytvoří zelené povlaky =
vodní květ
POZOR!! Do vody vypouštějí jedovaté látky, které mohou u člověka
způsobit alergické reakce.
POZOR!! NEKOUPEJTE SE V LÉTĚ NA MÍSTECH, KDE HYGIENIK
UPOZORŇUJE NA VÝSKY VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ SINIC!

ZÁSTUPCI SINIC:
DRKALKA – žije ve stojatých vodách nebo na bahnité půdě, vyznačuje se
drkavým pohybem
SINIVKA – tvoří dvou až čtyř-buněčné kolonie, vyskytuje se na dně mělkých
rašelinných tůní
JEDNOŘADKA – vytváří řetízkovitá vlákna z buně kulovitého tvaru

reklama