Společenstva

Společenstva

• Rostlinné společenstvo tvoří všechny druhy rostlin, které rostou na stejném místě ve stejných podmínkách.
• S jinými společenstvy organismů (zvířata, houby…) je propojeno složitými vztahy
• Soubor různých rostlinných společenstev na určitém území se nazývá vegetace

Výskyt různých rostlinných společenstev ovlivňuje:
• nadmořská výška
• podnebí
• půda
• teplota
• množství světla
• srážky
• světová strana
• člověk

Druhy rostlinných společenstev

Lesní společenstva

Patra:

  • stromové
  • keřové
  • bylinné
  • mechové

Příklady lesních společenstev
• Doubravy
• Dubohabřiny
• Bučiny
• Lužní lesy
• Přirozené smrčiny…

Jiná rostlinná společenstva
• Rašeliniště
• Skalní step
• Louky
• Městská zeleň…

Otázky k tématu:
1. Dokážeš určit, které rostliny rostou v rostlinném společenstvu vaší zahrady?
1. Jak ovlivní vztahy v ekosystému ztráta jednoho rostlinného druhu?
2. Jak ohrožuje člověk rostlinná společenstva?

reklama