Viry

Viry

VIRY = NEBUNĚČNÉ ORGANISMY.

VLASTNOSTI:
• Nejsou tvořeny buňkou
• Jsou velmi malé, pozorovatelné pouze mikroskopem
• Složené z organických látek a chráněné bílkovinným obalem
• Nemohou žít samostatně, jsou to vnitřní parazité buněk
• Způsobují onemocnění organismů

TVAR VIRŮ:

STAVBA VIRU:

MNOŽENÍ VIRŮ:
• Viry se mohou množit pouze v buňce hostitele, jsou to vnitřní parazité
buněk
• Mimo buňku hostitele neprojevují žádné známky života
• Parazitují ve všech organismech (rostlinné viry, živočišné viry a
bakteriofágy)

VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ:
Rostlin – mozaiková choroba tabáku
Živočichů – slintavka, kulhavka, vzteklina
Člověka – chřipka, rýma, plané neštovice, zarděnky, spalničky, příušnice,
dětská obrna, žloutenka (hepatitida), klíšťový zánět mozkových blan,
AIDS

Virová nákaza může proniknout do lidského těla:
• Sliznicí dýchacího ústrojí
• Sliznicí trávicího ústrojí
• Sliznicí pohlavního ústrojí
• Porušenou kůží
• Transfúzí krve
• Nevydezinfikovanou injekční stříkačkou
• Virem AIDS může být nakaženo dítě přímo v těle matky

OBRANA LIDSKÉHO TĚLA PROTI VIRŮM:
Očkování (využití protilátek, které umí vytvořit buňky)
• Otužování
• Zdravá životospráva
• Správné hygienické návyky
• Sport

reklama