Vývin člověka

Vývin člověka

AUSTRALOPITHECUS:
jižní člověk
Žil před 2 – 3 miliony let.
Jeho kosterní pozůstatky byly nalezeny hlavně v Africe.

HOMO HABILIS:
-člověk člověk zručný
-Jeho kosterní pozůstatky byly nalezeny v Tanzánii a
Etiopii.
-Měřil 120 až 135 cm.
-Objem mozkovny měl asi 650 cm3.

Žil v savanách, v řídkých lesích a skalnatých údolích.
Zhotovoval kamenné nástroje.

HOMO ERECTUS:
člověk vzpřímený
Biologicky úspěšný člověk a v pleistocénu velmi rozšířený.
Žil před 1milionem – 350 tisíci let.
Objem mozkovny měl asi 770 – 1250 cm3.
Měřil 150 – 170 cm.
Jeho kosterní pozůstatky byly nalezeny v Africe, v Číně a
na Jávě.
Znal využití ohně.

HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS:

-Neandrtálec
-Žil současně s moderním člověkem asi před 30 – 40 tisíci
lety.
-Byl to sběrač a lovec žil v nepříliš početných tlupách.
-Používal dřevěné oštěpy.
-Objem mozkovny asi 1200 – 1325 cm3.
-Měl stále silný nadočnicový val a těžkou spodní čelist.

HOMO SAPIENS SAPIENS:
člověk moudrý, moudrý
-Vznikl asi před 150 tisíci lety.
-Svůj původ má v Africe.
-Měřil asi 106 – 175 cm.
-Lovil organizovaně.
-Pohřbíval své mrtvé.
-Byl úspěšný lovec.
-Používal stále dokonalejší nástroje z pazourku, kostí,
parohů, klů a ze dřeva.

Nálezy:
-pěstní klíny
-oštěpy
-šípy
-kostěné vrhače kopí
-kostěné jehly
-Ovládal oheň.
-Stavěl si jednoduché příbytky z kostí a kůží.
-Své domy měl i pod převisy skal.
-S loveckým rituálem souvisí i hliněné figurky zvířat nebo
skalní kresby.
-V dolních Věstonicích byla nalezena nejstarší keramika
světa.

reklama