Žahavci

Žahavci

ŽAHAVCI = VODNÍ MNOHOBUNĚČNÍ ŽIVOČICHOVÉ

HLAVNÍ ZNAKY:
• Mají žahavé buňky, zvláště na povrchu ramen, tyto buňky slouží k lovení
potravy a k obraně
• Tělo je paprsčitě souměrné – to znamená, že je můžeme rozdělit na více
než dvě shodné části

Trávicí soustava je tvořena dutinou – láčkou, která má jen jeden otvor
Dýchají celým povrchem těla
Nervová soustava – nervové buňky jsou rozptýleny po celém těle a
vytvářejí síť

Smyslové orgány – pouze u medúz (k udržování rovnováhy, jednoduché
oči)
Rozmnožování – rozmnožují se pohlavně i nepohlavně – tyto fáze
rozmnožování se střídají.
Pohlavní fáze: splynutím spermie s vajíčkem vzniká oplozené vajíčko,
z něj se vyvíjí volně pohyblivá larva, která se usadí a vzniká přisedlé
stadium.
Nepohlavní fáze: z přisedlého stadia se pučením oddělují noví jedinci,
kteří jsou volně pohybliví.

ZÁSTUPCI:

NEZMAŘI – většinu života žijí přisedle.

NEZMAR HNĚDÝ:
• Žije ve stojatých a mírně tekoucích vodách, kde je u hladiny hodně
vodních rostlin
• Je asi 1cm dlouhý, má obvykle 6-7 chapadel (ramen) kolem ústního
otvoru

MEDÚZY – většinu života se volně pohybují.

TALÍŘOVKA UŠATÁ:
• Středozemní moře
• Průměr klobouku asi 20cm

KOŘENOÚSTKA PLICNATÁ:
• Středozemní moře
• Vysoký zvon s fialovým okrajem a chapadly

ČTYŘHRANKY:
• Tichý oceán
• V žahavých buňkách mají velmi jedovatou tekutinu, stačí letmý dotek a
způsobí plavci či potápěči zdravotní problémy, případně smrt

SASANKY – většinu života žijí přisedle.

SASANKA KOŇSKÁ:
• Červeně zbarvená
• Velký počet ramen (jejich dotek není bolestivý

SASANKA HNĚDÁ:
• Evropská moře
• Má 200 nezatažitelných chapadel, která jsou na koncích fialová

KORÁLI – většinu života žijí přisedle:
• Mají vápenatou schránku, která tvoří vnější kostru jejich těla
• Většinou vytvářejí kolonie (jedinci jsou spojeni trávicí soustavou)
• Z koster odumřelých korálů vznikají korálové útesy
• V případě, že začnou korálové útesy vystupovat až k mořské hladině,
vznikají korálově ostrovy = atoly

VĚTEVNÍK:
• Podílí se na tvorbě korálových útesů
• Jeho kolonie tvoří až miliony jedinců velkých 1-3cm

KORÁL ČERVENÝ – využívá se k výrobě šperků

reklama