Život na Zemi

Život na Zemi

KDY VZNIKL NA ZEMI PRVNÍ ŽIVOT?

   • cca před 4 (3,5) miliardami lety
   • vznik primitivních organismů ve vodě
   • v praoceánech vznikaly z neústrojných látek látky ústrojné
   • shluky = primitivní předchůdci buněk
   • tvorba kyslíku fotosyntézou
   • zelené rostliny (řasy, sinice) obohatily atmosféru o kyslík
   • vznik živočichů

VYLUŠTI TAJENKU

reklama