Asie – hospodářství

Asie - hospodářství

Hospodářství Asie je velmi různorodé. Japonsko používá moderní technologie, jiné země
např. Bangladéš mají hospodářství na primitivní úrovni. Většina obyvatel Asie dosud
pracuje v zemědělství. Zemědělská je hlavně jižní část kontinentu.
Rostlinná výroba: třicet procent veškeré orné půdy světa se nachází v Asii. Vzhledem k počtu obyvatel kontinentu je to ale málo. V monzunové Asii se pěstuje především rýže. Hlavní pěstitelé i vývozci jsou Čína, Indie a Thajsko. Další obilninou je kukuřice (Čína). V Číně se pěstuje i hodně sójových bobů. Jihozápadní Asie produkuje olivy a datle. Střední Asie bavlník. Jižní a Východní čajovník. Z Jihovýchodní Asie se vyváží mnoho druhů
koření (pepř, skořice, zázvor). Tato oblast vyniká i pěstováním kokosových palem, cukrové třtiny, banánů a juty.

Živočišná výroba – skot se chová na pastvinách, nejvíce opět v Číně. Je to zároveň země
s největším počtem prasat na světě. Obrovské množství dobytka žije v Indii, zde je však
toto zvíře posvátné a je tedy bez užitku. Ovce se chovají v muslimských oblastech
Jihozápadní Asie a v suchých oblastech Střední Asie. Kozy se chovají na stejných
místech jako ovce, jsou chovány ale i ve vyšších polohách Číny a Mongolska. Velbloudi
žijí na Arabském poloostrově, ve Střední Asii a v poušti Gobi. Na Sibiři je chov sobů a
lov kožešinové zvěře. Jižní Asie je domovem ochočených slonů. Kromě severských
oblastí je všude v Asii rozšířeno pěstování bource morušového. V Himalájích a v Tibetu
se chovají jaci. V monzunových oblastech pomáhají v rýžovištích vodní buvoli. Chov
drůbeže – východ spíše kachny, na jihu slepice. Rybolov je mořský i sladkovodní.
Vyniká v něm Japonsko (bohužel loví i chráněné velryby). V jihovýchodní Asii se loví i
želvy a další mořští živočichové. V Číně se také chovají k jídlu zvířata pro nás Evropany
naprosto k jídlu nevhodná – psi, kočky, hadi. Průmysl – těžební – Asie těží ropu (Perský záliv, Sibiř, Sundy). Dále černé uhlí (Čína, Indie), soli (JZ Asie), barevné kovy (Sibiř) a železnou rudu (Čína, Indie, Rusko). Důležitá je i těžba zlata a diamantů v Rusku. Ostatní druhy průmyslu jsou soustředěny do hustě zalidněných oblastí.

Zahrnují prakticky všechna odvětví. Zatímco v Japonsku či v Jižní Koreji je
výroba automatizována či dokonce robotizována, v chudších oblastech se sází na ruční
práci, bohužel špatně placenou. Strojírenský průmysl je soustředěn ve Východní Asii –
výroba automobilů, elektrotechnika. Výroba hraček je v jižní Číně. Indie má průmysl
hutnický a chemický. Rafinérie ropy jsou v Perském zálivu. Energetika využívá levnou
vodní energii z veletoků. Čína má elektrárny tepelné, Japonsko i jaderné.
– Některé části Asie mají ty nejmodernější druhy dopravy, které lze na světě najít, např. rychlovlaky v Číně a Japonsku. Nejdůležitější železnice jsou Transsibiřská
magistrála a Bajkalsko – Amurská magistrála. V Asii má velký význam především
námořní a říční doprava. Severní a jihozápadní Asie je protkána sítí ropovodů a
plynovodů. Letecká doprava má kvůli ohromným vzdálenostem a nepřístupnosti terénu
mnohem větší význam než doprava silniční. Obyvatelé využívají ve velké míře, kola,
motocykly, místy i rikši. 

reklama