Asie – obyvatelstvo

Asie - obyvatelstvo

Počet obyvatel: Asie je nejlidnatější světadíl, má 4 mld. obyvatel. To je téměř polovina lidstva. Asie je zalidněna velice dlouho. Byla centrem vyspělých kultur již od starověku: Mezopotámie, Indie, Čína. Velký význam měli výpravy Alexandra Makedonského a Marka Pola. Ve středověku měla velký význam pro Evropu arabská kultura. Hustota zalidnění: Asie je velice nerovnoměrně zalidněna. Většina obyvatel žije ve východní části Číny a v Indii. Hustě zalidněné jsou i Japonské ostrovy a ostrovy jihovýchodní Asie. Vnitrozemí kontinentu a sever jsou téměř liduprázdné.

Rasy: V Asii žijí lidé žluté barvy pleti – rasa mongoloidní. Hodně je též bělochů – rasa
europoidní. K té patří Rusové, Arabové a část Indů. V Asii žijí i míšenci.
Jazyky: více než jedna miliarda obyvatel hovoří čínsky. Miliarda hindsky, další početné jazyky jsou indonéština, japonština, arabština a ruština.
Písmo: Typy písma jsou v Asii také velice rozmanité. Píše se latinkou, azbukou, arabským, hebrejským, čínským, japonským či arménským písmem.
Náboženství: V Asii jsou zastoupena všechna náboženství světa. Na rozdíl od ostatních světadílů zde existuje jistá náboženská tolerance. Jihozápadní a střední Asie, částečně i jihovýchodní patří islámu. Sever je křesťanský – pravoslavný. Křesťanství je i
na Filipínách – katolické náboženství. Hinduismus je vyznáván pouze v Indii. Judaizmus je v Izraeli. Buddhismus je rozšířen na východě Asie. V Číně se nazývá konfucianismus v Tibetu lámaismus a v Japonsku šintoismus.
Sídla: Asie má nejvíce milionových měst ze všech světadílů. K opravdu velkým městům, nad 10 milionů obyvatel patří Tokio, Bombaj, Šanghaj, Peking, Jakarta. Přes tento velký počet měst je většina asijského osídlení dosud venkovského typu. Vyspělost zemí: Je velice rozdílná, na jedné straně např. super bohaté Japonsko a na druhé extrémně chudý Afghánistán. 

reklama