Asie – podnebí

Asie - podnebí

Asie leží ve všech podnebných pásech, důležitá je zeměpisná šířka a vzdálenost od oceánu.
Severní pobřeží Asie má podnebí polární až subpolární. Je zde chladno po celý rok, ale
výkyvy teplot nejsou extrémní. Extrémy najdeme na Sibiři – v kontinentální části Ruska.
Teploty zde vystupují až ke 30 C, v zimě mohou klesnou až na – 78 C (Ojmjakon). Jedná se o
oblast mírného kontinentálního podnebí. Mrazy jsou způsobeny také Sibiřskou tlakovou výší.
Východní pobřeží a většina Japonska má podnebí mírné přímořské. Centrální část Asie má
podnebí mírné, velmi suché (Kazachstán, Mongolsko). Rozdíly teplot mezi létem a zimou a
dnem a nocí jsou veliké. Oblast subtropického podnebí se táhne v pásu od Malé Asie po
Koreu a Jih Japonska. Od západu k východu podíl srážek stoupá. Východní Čína je
ovlivňována monzuny. Monzunové větry jsou v zimě suché, vanou z pevniny. V létě bývají
vlhké a vanou od oceánu. Vysokohorské oblasti centrální Asie (Tibet a všechny velehory)
mají podnebí ovlivněné nadmořskou výškou (vysokohorské). Vrcholky hor pokrývá sníh a
ledovce. Arabské poloostrov, oblast Perského zálivu a západní část poloostrova Přední Indie
mají tropické suché podnebí. Oblast je velmi horká, teploty vystupují až k plus 53 C
(Džakóbádád). Poloostrovy Přední a Zadní Indie jsou oblastmi s typickým letním
monzunovým prouděním. Zimní monzun do oblasti téměř nezasahuje kvůli velehorám na
severu. Letní ale bývá velmi intenzivní a množství spadlých srážek způsobuje časté záplavy
(Čeránpundži – 11 013 mm). Oblast je tedy tropická, střídavě vlhká – monzunová. Oblast
jihovýchodní Asie leží v blízkosti rovníku. Musí tedy být tropická vlhká. Teploty jsou stálé,
bez výkyvů. V oblasti Filipín se často vyskytují tropické bouře, zde zvané tajfuny.

reklama