Asie – poloha, rozloha, členitost pobřeží

Asie - poloha, rozloha, členitost pobřeží

Poloha:
Asie se rozkládá na všech polokoulích, převážně však na severní a východní. Nejzápadnější
místo leží na poloostrově malá Asie, nejvýchodnější na poloostrově Čukotka. Nejjižnější je
souostroví Malé Sundy, nejsevernější je Severní Země. Nejbližší kontinent je Evropa. Je totiž
s Asii přímo spojená v oblasti pohoří Ural, hranici tvoří i řeka Emba, západní pobřeží
Kaspického moře, nížina u řek Kuma a Manyč, Azovské moře, Kerčský průliv, Černé moře,
Bospor, Marmanské moře, Dardanely.
Asie byla před prokopáním Suezského průplavu přímo spojena i s Afrikou. Od severní
Ameriky je oddělena Beringovým průlivem, od Austrálie Torresovým průlivem, pouze Jižní
Amerika či Antarktida jsou vzdáleny hodně.

Rozloha:
Asie je největší světadíl. Její rozloha je 44, 4 mil. km2.

Členitost pobřeží:
Asie je velmi členitá, především ve východní části.
– Oceány: Asii omývají Tichý oceán na východě, Indický na jihu, Atlantský na západě a
Severní ledový na severu.

Moře: Severní ledový – Karské, Laptěvů, Východosibiřské
Tichý oceán – Beringovo, Ochotské, Japonské, Žluté, Východočínské,
Jihočínské, Jávské, Celebeské, Bandské, Timorské. Arafurské, Suluské
Atlantský oceán – Středozemní, Egejské, Marmanské, Černé, Azovské

Poloostrovy: Severní ledový – Jamal, Tajmyr, Čukotka
Tichý – Čukotka (jižní), Kamčatka, Korejský, Zadní Indie, Malajský
Indický – Přední Indie, Arabský
Atlantský – Malá Asie

Zálivy: Severní ledový – Obský
Tichý – Anadyrský, Thajský
Indický – Bengálský,
Ománský, Perský
Atlanstký –
Antalyjský

Průlivy: Severní ledový – Karská vrata, Beringův Tichý – Tatarský, Cugarský, Korejský, Taiwanský, Luzonský, Malacký,Makasarský, Torresův
Indický oceán – Hormuzský, Bab-al-Mandab, Atlantský, Dardanely, Bospor, Kerčský

Průplavy: Suezský
Ostrovy a souostroví: Severní ledový – Nová Země, Severní Země, Novosibiřské
ostrovy, Wrangelův ostrov
Tichý oceán – Kurily, Sachalin, Japonské souostroví, Nansei (Rjúkjú), Taiwan,
Filipíny, Velké Sundy, Malé Sundy
Indický – Cejlon, Andamany, Nikobary, Maledivy, Lakadivy, Sokotra
Atlanstký – Kypr, Rhodos

reklama