Asie – Vodstvo

Asie - Vodstvo

Řeky:
Oblast Asie patří k úmoří všech oceánů. Velká část Asie (40 %) je tzv. bezodtoková. Řeky
v bezodtokové oblasti neodvádějí vodu až do oceánu. Buď vyschnou, ztratí se v zemi nebo
tečou do jezer. Hustota říční sítě v Asii je nerovnoměrná, závisí na množství srážek,
v pouštích tečou řeky občasné.
Úmoří Severního ledového oceánu: ústí do něj tři veletoky – Ob (přítok Irtyš), Lena (přítok Aldan), Jenisej (Angara). Mají velkou říční síť, slouží k dopravě, v zimě zamrzají.
Úmoří Tichého oceánu: Dálný východ odvodňuje veletok Amur. Čínu dvě velké řeky Huang-He (Žlutá řeka) a Chang-Jiang (Jang-C-Tiang). Druhá jmenovaná je největší řekou Asie. Do Jihočínského moře ústí Perlová řeka a Mekong.
Úmoří Indického oceánu: Teče do něj hodně řek. Írávádí a Ganga s Brahmaputrou ústí do Bengálského zálivu. Ganga je pro Indy řekou posvátnou. Řeka Indus je mělká a prudká.
V Mezopotámii tečou řeky Eufrat a Tigris.

Úmoří Atlantského oceánu: Pouze malé řeky na západě kontinentu.
Bezodtoková oblast: Většina řek v této oblasti teče do jezer. Řeka Emba do Kaspického moře, Amudarja a Syrdarja do Aralského jezera, Jordán do Mrtvého moře.
Jezera: Největší světové jezero je Kaspické moře. Je slané. Další slané jezero je Aralské. Bývalo větší, sladké a plné ryb, nyní vysychá a zmenšuje se. Řeky do něj tekoucí se totiž využívají na zavlažování. Vysychá i Mrtvé moře. Jezero Balchaš má vodu slanou i sladkou, které se nemísí. Nejvýše položené je jezero IssykKul. Největší zásobárnou sladké vody je jezero Bajkal. Je to nejhlubší jezero na světě (1 620 m).
Přehradní nádrže: Hodně umělých jezer se vyskytuje v Rusku (Bratská přehrada na Angaře), staví se v Číně (Tři soutěsky na řece Chang-Jiang) a v Japonsku.
Bažiny: Oblastí plnou bažin je Západosibiřská rovina. Bažiny jsou dále při pobřeží Severního ledového oceánu a v okolí veletoků. Bažinaté jsou i Velké Sundy.

reklama