Atlantský oceán

Atlantský oceán

Atlantský oceán je druhý největší. Jeho rozloha je 94 243 000 km2. Tento oceán
je velmi mladý, vznikl při rozpadu kontinentů před 170 mil. lety a neustále se rozšiřuje. Jeho tvar je protáhlý od severu k jihu. Dělí se na severní a jižní Atlantik. Jeho průměrná hloubka je 3 542 metrů. Nejhlubším místem je Portorický příkop – 8 648 m. Uprostřed tohoto oceánu se táhne Středoatlantický hřbet, je to nejdelší pohoří na Zemi. Je dlouhý 11 tisíc km.
Většinou je ukryt pod mořskou hladinou. Nad ni vystupuje pouze na Islandu a několika dalších místech. V místech hřbetu se oddalují zemské desky, proto zde neustává sopečná činnost.

Členění Atlantiku je větší v severní části.
Moře: Labradorské, Sargasové, Karibské, Weddelovo, Středozemní (včetně dílčích), Černé,
Azovské, Severní, Baltské.
Zálivy: Sv. Vavřince, Mexický, La Plata, Hudsonův, Guinejský, Biskajský, Botnický a dílčí
ve Středomoří.
Průlivy: Dánský, Hudsonův, Floridský, Drakeův, Gibraltarský, Bospor, Dardanely, Kerčský, La Manche atd.
Poloostrovy: Labrador, Florida, Yucatán, Pyrenejský, Apeninský, Balkánský, Malá Asie, Krym, Skandinávský.
Nejznámější ostrovy a souostroví: Grónsko, Newfoundland, Velké a Malé Antily, Bermudy, Ohňová země, Kapverdy, Kanárské souostroví, Azory, Britské ostrovy, Island, Baleáry, Korsika, Sardinie, Sicílie, Malta, Kréta, Kypr a velké množství ostrovů v Jaderském a Egejském moři.

Průplavy: Panamský, Suezský.

Atlantský oceán je dopravně nejvytíženější. Vedou přes něj námořní, letecké i kabelové linky.
Významná je těžba ropy a zemního plynu z mořského dna. Hlavní oblastí těžby jsou Mexický
záliv (ropná havárie) a Severní moře. Atlantský oceán má i svá tajemství – stovky lodí
potopených piráty v Karibiku, záhadnou oblast Bermudského trojúhelníku, Sargasové moře
plné červených řas a úhořů a v neposlední řadě vrak nejproslulejší lodi světa – Titanicu.
Významný je rybolov. Velká loviště se nacházejí východně od Newfoundlandu a kolem
Evropských břehů. Ačkoli je Atlantský oceán nejvíce znečištěným oceánem, přesto je masově
využívaný k rekreaci. Proslulé jsou pláže na Floridě, Karibských ostrovech, Brazílii, na
Kanárském souostroví a v celém Středomoří.

reklama