Atmosféra

Atmosféra

Složení atmosféry
Atmosféra je vzdušný obal Země. Je tvořena plyny.Jsou to:
– dusík – 78%
– kyslík – 21%
– ostatní plyny – 1% (argon,
oxid uhličitý, neon, helium)

Vzduch dále obsahuje vodní páry.

Rozdělení atmosféry

Atmosféra se skládá z vrstev. Ty mají odlišné vlastnosti, které se mění
s výškou. Klesá tlak, kolísá teplota, mění se poměr plynů.
Nejnižší vrstva atmosféry se nazývá troposféra. Odehrává se v ní počasí.
Pouze v ní je dostatek kyslíku k dýchání, obsahuje 10% vzduchu, sahá
zhruba do výšky 11 km. Zde je teplota – 55°C.
Stratosféra sahá do výšky 50 km nad zemský povrch. V její spodní části
létají dopravní letadla. Vanou zde silné větry, teplota vzrůstá od – 60°C
na – 10°C.
Tato vrstva obsahuje tzv. ozonosféru, která zachycuje část škodlivého
ultrafialového záření. Místy je tato vrstva ozonu narušena – mluvíme o
tzv. „ozónové díře“.
Mezosféra sahá do výše 80 km. Teplota klesá k – 80°C. Vrstva obsahuje
ionty – tzv. ionosféru, díky ní je možný přeno rádiových signálů.
Exosféra představuje přechod k planetárnímu prostoru. Teplota stoupá,
ze vzduchu jsou již jen molekuly. Nad póly se zde objevuje jev zvaný
polární záře, způsobovaný slunečním zářením. Ve výšce nad 1000 km
končí atmosféra a začíná vakuum.

Funkce atmosféry

– zabraňuje velkému kolísání teplot
– umožňuje dýchání
– zabraňuje před dopadem meteoritů
– chrání před UV zářením
– umožňuje létání a větrný pohon
– umožňuje radiokomunikaci
– vzniká v ní počasí

reklama