Austrálie – hospodářství

Austrálie - hospodářství

Australský svaz je velmi vyspělou zemí s velmi moderním hospodářstvím.
Zemědělství: Půdy potřebné k pěstování plodin v Austrálii není mnoho. Zavlažování je nutností. Pěstuje se pšenice, vinná réva, ovoce, cukrová třtina, bavlník. Farmáři používají moderní stroje a technologie. Na pastvinách se pasou ohromná stáda ovcí. Austrálie má více než dvě třetiny světové produkce vlny. Chovají se i stáda skotu na mléko a maso. Kvůli spásání trávy vedou Australané válku s dvěma druhy zavlečených domácích zvířat.

Králíci byli dovezeni do země již velmi dávno a nadměrně se rozmnožili. Jsou považování za škodnou, protože spásají trávu určenou pro ovce. Kvůli nim byl postaven napříč Austrálií nejdelší plot světa tzv. „králičí plot“. Dalším nepřítelem farmářů jsou velbloudi, kteří se velice rychle přizpůsobili tamním podmínkám. Austrálie má se zavlečenými druhy zvířat a rostlin velmi špatné zkušenosti. Vodní buvoli, krysy, případně opuncie vytlačují původní druhy a proto platí přísné embargo na dovoz i vývoz rostlin a zvířat.
Průmysl: Zásoby nerostných surovin jsou v Austrálii obrovské. Těží se zlato, opály, diamanty, železná ruda, barevné kovy, uran, černé uhlí, ropa, zemní plyn i další nerosty. Hodně surovin se vyváží, hlavně do Asie (Japonsko). Průmysl je vysoce rozvinutý. Je to hlavně hutnictví, chemie, strojírenství a potravinářství. Vyrábí se především dopravní prostředky, zemědělské a důlní stroje.
Doprava: Velký význam má letecká a námořní doprava. Přes celý
kontinent od západu k východu vede železnice, jezdí zde i tzv. silniční vlaky (Road trains). Velký rozvoj prodělávají komunikační technologie.
Služby: Ve službách pracuje 70% australského obyvatelstva. Služby mají velmi vysokou úroveň. 

reklama