Čas na zeměkouli

Čas na zeměkouli

Základní časové jednotky jsou 1 sekunda, 1 minuta, 1 hodina, 1 den, 1 měsíc a 1 rok.
Jeden sluneční (občanský) den trvá 24 hodin. Za tuto dobu se Země otočí 1x kolem své osy.
1 měsíc trvá 29,5 dne (doba oběhu Měsíce kolem Země). Rok má 12 stejně dlouhých měsíců.
Leden – 31
Únor – 28 (29 1x za 4 roky)
Březen – 31
Duben – 30
Květen – 31
Červen – 30
Červenec – 31
Srpen – 31
Září – 30
Říjen – 31
Listopad – 30
Prosinec – 31
Celkem 365 dnů – 1 rok
Dny jsou zobrazeny
v kalendáři.

Místní čas – je na každém poledníku jiný.
Jeden stupeň (mezi poledníky) je 4 minuty. Z praktických důvodů je na Zemi zaveden pásmový čas. 360° (koule)
: 24 (hodiny) = 15°. Jednotlivá časová pásma mají tedy šířku 15°. Respektují ale
z praktických důvodů hranice států. Větší země mají na svém území i několik časových
pásem.

Světový čas – jde o čas na nultém poledníku (Londýn).
Středoevropský čas – čas na 15. poledníku východní délky – platí v ČR. (+1. hodina).

Směrem k východu se čas přičítá, k západu odečítá.

180 poledník byl určen na datovou hranici. Měří se na něm datum, z praktických
důvodů vede převážně Tichým oceánem. Při překročení této hranice směrem na západní
polokouli odečítáme 1 den, naopak ho přičítáme.
Letní čas se zavádí od minulého století. Důvodem je úspora světla a energie. Na jaře
se v předem přesně stanoveném dni posunuje čas na hodinách o 1 hodinu dopředu. Na podzim
se vracíme k původnímu středoevropskému o 1 hodinu nazpět.

reklama