Česká republika – Hlavní město Praha

Česká republika - Hlavní město Praha

Praha je hlavní město České republiky. Leží uprostřed středních Čech. Rozkládá se na ploše necelých 500 km2 a má 1, 3 mil. obyvatel. Kromě toho, že je přirozeným centrem Čech, je také sídlem vlády, prezidenta, státních úřadů, parlamentu, církví a mnoha organizací. Praha je v rámci republiky zdaleka nejbohatším regionem. Převyšuje ostatní regiony o celou polovinu v HDP. Je mezi 10 nejnavštěvovanějšími městy Evropy. Nejstarší částí města je Pražský Hrad (Hradčany). Od středověku lidé obývali části nazvané Malá Strana a Staré Město. Za vlády Karla IV přibylo také Nové Město pražské. Nedaleko od nich se vypínal později připojený Vyšehrad. Následoval rozvoj čtvrtí Holešovice, Josefov a Libeň. V roce 1922 byla utvořena Velká Praha, která spojila tehdejší předměstí a osady v jeden celek (Smíchov, Nusle, Vinohrady, Žižkov atd.). Nastal nebývalý rozvoj architektury (secesní Obecní dům, Petřínská rozhledna, funkcionalistické a kubistické domy).

Po nápravě válečných škod se za socialismu budovala především okrajová sídliště (Jižní město). Rozvíjela se doprava (nádraží, letiště Ruzyně, metro, hromadná doprava).

Po revoluci se Praha obklopila satelitními sídlišti, sklady. Objevily se i diskutabilní projekty (Tančící dům). Praha byla vyhlášena městskou památkovou rezervací. Její centrum je zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Může se pochlubit nejstarší univerzitou ve střední Evropě (Karlova univerzita, založena 1348), či největším hradem na světě (Pražský hrad). Další významné památky: chrám Svatého Víta, Zlatá ulička, Staroměstské náměstí, Týnský Chrám, Pomník Mistra Jana Husa, Staroměstská radnice, Betlémská kaple, Karlův most, Kampa, Národní muzeum, Národní divadlo, Klementinum, Rudolfinum, kostel Sv. Mikuláše, Valdštejnský paláce, Strahovský klášter, Letohrádek Hvězda, Veleslavínský hřbitov, Židovský hřbitov, Trojský zámek atd,… Hojně navštěvovány jsou zoologická a botanická zahrada, divadla (Semafor), hospody (U Fleků). V poslední době lákají i aquaparky či nákupní centra (Černý
most). Sportovní vyžití je také v Podolí (bazény), ve Velké Chuchli (dostihové dráhy), Letná a Eden (fotbalové kluby Sparta a Slavie), O2 Aréna (hokej). Kultura je neobyčejně pestrá. Od divadel po multikina, mezinárodní hudební festivaly (Pražské jaro). Koncerty, výstavy apod. Obyvatelstvo má pestré složení. Hodně lidí dojíždí (300 tisíc) za
prací. Národnostní menšiny tvoří hlavně Slováci, Ukrajinci, Vietnamci, Romové. Praha je nejrychleji rostoucím městem v ČR. Její obyvatelé se dožívají nejvyššího věku. V Praze je zároveň nejmenší porodnost. Ve městě také žije nejvíce bezdomovců
(více než 2 000) a jejich počet rychle roste. v Praze má svá sídla mnoho zahraničních firem,  které v ČR působí. Město vytváří ¼ HDP celé země. Zemědělství chybí, jedná se o průmyslová odvětví. Nejdůležitější je potravinářský průmysl (pekárny, mlékárny, jatka, výroba nápojů (např. Staropramen). Dále je to strojírenství (elektronika, optické přístroje). Polygrafie (vydavatelství časopisů, knih, hudební průmysl). Významné je i
stavebnictví, chemie a farmacie, výroba dopravních prostředků. Průmysl je soustředěn spíše
ve východní části města. Většina (asi 90%) obyvatel Prahy dnes pracuje v sektoru služeb. Míra nezaměstnanosti je v ČR nejnižší (asi 3%), průměrná mzda je naopak nejvyšší v ČR. Praha je složena z 901 sídelních jednotek, ze 112 katastrálních území, které patří do 22 správních odvodů. Nejvyšší pravomoc má Magistrát hlavního města Prahy. 

reklama