Česká republika – Jihomoravský kraj

Česká republika - Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj (dříve Brněnský), je velký a hustě zalidněný. Krajské město je Brno.
Okresy: Brno město, Brno venkov, Blansko, Hodonín, Břeclav, Vyškov, Znojmo.
Povrch:
Na západě se nachází výběžky Českomoravské vysočiny. Na severu leží Drahanská
vrchoviny, jejíž součástí je Moravský kras. Východní část kraje již patří do Karpatské
soustavy. Jedná se o pohoří Bílé Karpaty a Žďánický les. Na jihu tvoří vápencové bradlo
Pálavské vrchy. Nížiny jsou Dyjsko – svratecký a Dolnomoravský úval.
Podnebí:
Podnebí je většinou teplé, u Hodonína nejteplejší v ČR, většinou i dost suché.
Vodstvo:
Řeka Morava tvoří hranici se Slovenskem. Do ní se vlévá Dyje. Na Dyji byly vybudovány
nádrže Vranov a Nové mlýny. Do Dyje tečou Jihlava, Jevišovka a Svratka. V Brně se do
Svratky vlévá Svitava, jižněji pak Litava. Na Svratce je vybudována Brněnská přehrada a
nádrž Vír. V kraji se nacházejí i spodní vody, např. minerální voda Šaratice.
Půdy:
V úvalech jsou úrodné hnědozemě a černozemě, hnědé půdy jsou i v pahorkatinách a na
většině vrchovin.
Rostlinstvo:
Většina kraje je odlesněna (problém s erozí). Na severu kraje rostou lesy listnaté, především
bukové, místy i dubové. Na vysočině jsou smrkové monokultury. V Bílých Karpatech je
druhová pestrost největší. U Hodonína na písčitém podloží rostou borovice.
Národní park Poddyjí, CHKO Moravský kras, CHKO Bílé Karpaty.
Obyvatelstvo:
V kraji se vyskytují větší města. Brno je druhé největší město v ČR, má přes 380 000
obyvatel. I vesnice jsou spíše větší.

Zemědělství:
Pro zemědělství jsou v kraji velmi vhodné podmínky. Vyhovují půdy i teplota, jen místy je nutné zavlažování. Pěstuje se obilí – pšenice, ječmen, kukuřice na zrno. Také se pěstuje ovoce (meruňky) a zelenina (okurky). V kraji leží většina našich vinic (Pálava a okolí). Dříve se v kraji pěstovalo také hodně cukrové řepy a
brambor. Na východě jsou pastviny. Chov skotu, ovcí, prasat a drůbeže.
Průmysl:
Těžba vápence severně od Brna (Mokrá). U Hodonína jsou malá ložiska ropy (Moravské naftové doly). Ukončena byla těžba černého uhlí v Rosicko – oslavanském revíru. V Hodoníně stojí elektrárna spalující nekvalitní hnědé uhlí – lignit. Největší tradici má v kraji průmysl strojírenský. Centrem je Brno. Je zde např. první Brněnská strojírna, výroba traktorů Zetor, výroba turbín, dříve i zbraní (Zbrojovka). Strojírenství je i v Blansku. Závod ČKD vyrábí turbíny, Metra vyrábí měřící přístroje. V Kuřimi je závod TOS – Továrny obráběcích strojů. V Boskovicích je závod Minerva vyrábějící šicí stroje. V Břeclavi se vyrábí výtahy a eskalátory v závodě OTIS. Podniká zde také elektronická firmy Siemens. Potravinářský průmysl zastupují konzervárny v Kyjově (Fruta) a ve Znojmě (Znojmia). Pivo se vaří v Brně (Starobrno), v Černé Hoře (Černá Hora), ve Znojmě (Hostan) a ve Vyškově (Vyškovské pivo). Víno vyrábí mnoho firem. Především jde o Znovín Znojmo, Vinné sklepy Valtice, Mikulov atd. Cukrovar je v Hrušovanech nad Jevišovkou. Chemický průmysl je v Brně (Lachema – léky) a ve Veverské Bítyšce (Hartman Rico – vata). Dřevozpracující průmysl je v Rousínově, v Bučovicích (závod TON). Výroba sanitární keramiky je ve Znojmě.
Doprava:
Brno je významný dopravní uzel. V kraji jsou zastoupeny všechny druhy dopravy, včetně
druhého největšího letiště v zemi – Brno Tuřany.
Turistické zajímavosti:
Městské památkové rezervace jsou Města Brno (hrad Špilberk, zoo, katedrála Petrov,
veletržní areál, Grand Prix, Hrad Veveří, Vila Tugendhat atd). Další je Mikulov (zámek,
Svatý kopeček) a Znojmo (katakomby, zámek, románská rotunda sv. Kateřiny, Loucký
klášter). Lednicko – valtický areál je území se zámky Lednice, Valtice, dále s minaretem,
rybníky či parky. Areál je zapsaný na seznamu UNESCO. Moravský kras s mnoha jeskynními systémy a s propastí Macocha je cílem tisíců turistů. Ve městě Strážnice stojí skanzen lidových stav JV Moravy. Na seznam UNESCO byla v roce
2011 zapsána i Jízda králů ze Slovácka. Zámků jsou v kraji desítky, jmenujme např. Bítov,
Vranov, Lysice, Milotice, Slavkov u Brna, Jevišovice, Bzenec, Buchlov, Buchlovice, Veveří, Pernštejn, Rájec nad Svitavou, Uherčice, Boskovice, Dívčí hrady atd. Mikulčice a Dolní Věstonice jsou místa spojená s archeologickými vykopávkami. Slavkov u Brna se připomíná jako místo bitvy z napoleonských válek.

reklama