Česká republika – kraj Vysočina

Česká republika - kraj Vysočina

Kraj Vysočina se jmenoval dříve Jihlavský a později Vysočina. Skládá se částečně z oblasti
JV Čech a JZ Moravy. Je to středně velký, málo zalidněný kraj. Krajské město je Jihlava.
Okresní města: Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov.
Povrch:
Prakticky celé území kraje vyplňuje Českomoravská vysočina. Nejvyšší hora je Javořice
v Jihlavských vrších (837 m). Jen o metr menší je vrchol Devět skal ve Žďárských vrších. Na západě kraje má vrchovina název Křemešnická, na východě Křižanovská. Dále se zde nacházejí tyto pahorkatiny – Hornosázavská, Hornosvratecká a Jevišovická. Hory a nížiny v kraji chybí.
Podnebí:
Většinou je mírně teplé, ve vyšších polohách studené. Západ kraje má mnohem více srážek
než východ.
Vodstvo:
Krajem prochází rozvodí mezi Severním mořem (Sázava) a Černým mořem (Jihlava, Svratka, Dyje, Oslava). Jedná se o horní toky. Přehradní nádrže – Švihov, Dalešice, Mohelno, Vír. V kraji jsou i rybníky, největší je Velké Dářko.
Půdy:
Hnědozemě, podzoly, kamenité, ne příliš úrodné.
Rostlinstvo:
Většina kraje je pokryta smrkovými monokulturami. Místy se zachovaly původní porosty
smíšených, či bukových lesů. V kraji leží dvě CHKO – Žďárské vrchy a Železné hory.
Obyvatelstvo:
Sídla jsou spíše menší. Největší města jsou Jihlava (50 tisíc obyvatel, hodně Němců) a Třebíč (38 tisíc obyvatel).
Zemědělství:
V kraji převažovalo pěstování brambor a lnu. Jejich podíl velmi klesá, nahrazuje je řepka
olejka. Pěstují se i obiloviny – žito, pšenice, ječmen a kukuřice na krmení. Chov skotu a
prasat. Snížil se chov drůbeže, hlavně vodní.
Průmysl:
V Jihlavě má tradici textilní průmysl. Je zde také výroba dřevozpracující – dveře SAPELI a závod Kronospan. Nově byla postavena strojírenská montovna Bosch – diesel.

V Třebíči má tradici trojírenství, výroba obuvi a textilu byla zrušena. Ve Žďáru nad Sázavou je těžké strojírenství (Žďas). V Pelhřimově je závod Spojené kartáčovny. Havlíčkův Brod má továrnu na výrobu škrobu a také textilní továrnu Pleas. Ve Světlé nad Sázavou se nachází sklárny, nyní ale nepracují. Výroba uzenin je v Kostelci u Jihlavy a v Krahulčí. V Žirovnici se vyrábí perleťové knoflíky. V Náměšti nad Oslavou koberce a bytový textil. V Želetavě je známá sýrárna. V Dolní Rožínce u Žďáru nad Sázavou se těží uranová ruda. Největším závodem v kraji je Jaderná elektrárna Dukovany. Celkově je kraj chudý, je v něm velká nezaměstnanost.

Doprava:
Krajem prochází dálnice D1, ale dopravní spojení všeho druhu je problematické a pomalé.
Turistické zajímavosti: V kraji se nacházejí tři památky UNESCO. V Třebíči je to Židovská čtvrť a hřbitov a bazilika svatého Prokopa. Další památkou je kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. V neposlední řadě také město Telč se zámkem a podloubími. Telč je známý také jako město rekordů a kuriozit. Jihlava má zoo, hradby a podzemní katakomby. Lidé navštěvují také vrch Devět skal, středisko zimních sportů Nové Město na Moravě či Humpolec proslavený neexistujícím občanem Hliníkem. Zajímavou lokalitou je Mohelenská Hadcová step, s teplomilnou faunou a florou. V kraji jsou zříceniny Lipnice nad Sázavou a Rokštejn, zámky Náměšť nad Oslavou, Jaroměřice nad Rokytnou či Třebíč. 

reklama