Česká republika – Olomoucký kraj

Česká republika - Olomoucký kraj

Olomoucký kraj má protáhlý tvar od severu k jihu. Krajské město je Olomouc (100 000 obyvatel). Okresní města: Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Jeseník
Povrch:
Nadmořská výška klesá od severu k jihu. Nejvyšší pohoří je Hrubý Jeseník (Praděd 1 492 metrů). Částečně do kraje zasahují Oderské vrchy na severovýchodě a na jihozápadě Drahanská vrchovina. Většinu území vyplňuje Hornomoravský úval (Haná). Jižní část kraje je nížinatá.
Podnebí:
Je velmi ovlivněno nadmořskou výškou. Jeseníky jsou chladné s velkými srážkami, Haná je teplá a suchá.
Vodstvo:
Hlavní řekou je Morava. Její přítoky jsou Desná, Bečva a Haná. Severovýchod kraje patří již k povodí Odry (úmoří Baltského moře). V Jeseníkách byla vybudována vodní
nádrž Dlouhé Stráně. Také tam jsou podzemní vody a minerální prameny (lázně Jeseník, Lipová, Velké Losiny). Další známé lázně leží ve východní části kraje (Teplice nad Bečvou).

Půdy:
Horské půdy jsou převážně kamenité,
štěrkovité a podzolové. Na Hané se nacházejí úrodné hnědozemě a černozemě.
Rostlinstvo:
Hory jsou pokryty převážně smrkovými
lesy – CHKO Jeseníky. Na Drahanské vysočině najdeme duby, buky a jedle. Podél řeky Moravy zůstaly zachovány velké Lužní lesy – CHKO Litovelské Pomoraví. Zde rostou vrby, topoly, osiky, javory a olše.

Obyvatelstvo:
Kraj má asi 650 000 obyvatel. Největší hustota je na jihu. Sever má řídké osídlení s vysokou
nezaměstnaností a špatnou dopravní dostupností.
Zemědělství:
Oblast Hané je velice úrodná. Pěstuje se řepa cukrovka, chmel, sladovnický ječmen, zelenina a ovoce. Chov prasat a drůbeže. V horských oblastech se pase skot, místy i ovce.
Průmysl:
Velmi důležitý je průmysl potravinářský. Firma NESTLÉ a firma OLMA jsou mlékárny. Pod NESTLÉ patří i čokoládovny ZORA Olomouc. Dále jsou v Olomouci solné mlýny a pražírna kávy. Světovou proslulost mají Olomoucké syrečky vyráběné ovšem v Lošticích. V Litoveli se nachází známý pivovar. Chemický průmysl – Farmag Olomouc vyrábí léčiva. Precheza Přerov vyrábí kyseliny. Strojírenství – především čerpadla se vyrábí v závodech Sigma v Olomouci a v Lutíně. Siemens Mohelnice vyrábí elektronické zabezpečovací systémy. Mora Moravia v Olomouci vyrábí kuchyňské spotřebiče. Strojírny v Uničově jsou známé výrobou velkorypadel. Přerovské strojírny produkují celé investiční celky. V Šumperku je výroba hodin a hodinek. Stavebnictví – cementárna a závod Tondach v Hranicích. Výroba oděvů OP Prostějov.
Doprava:
Dopravní síť je nerovnoměrná. Na jihu kraje se nachází dálnice Praha – Ostrava. Malé letiště je u Olomouce. Přerov je významnou železniční křižovatkou.
Turistické zajímavosti:
Lipník nad Bečvou a Olomouc jsou městské památkové rezervace. Morový Sloup Nejsvětější Trojice na náměstí v Olomouci je zapsán do světového
dědictví UNESCO. V Olomouci dále najdeme Arcibiskupství, Univerzitu Palackého,
Slovanské gymnázium. Každoročně se na výstavišti koná
výstava Flora Olomouc, zaměřená na pěstování rostlin a také Academia film Olomouc. Ve středu města je mnoho historicky cenných domů, také i novodobý Orloj. Nedaleko města leží Svatý kopeček, což je poutní místo s barokní bazilikou a zoologickou zahradou. Hrady: Bouzov, Úsov, Helfštýn, Šternberk. Zámky: Tovačov, Jánský vrch, Velké Losiny. Ve Velkých Losinách je také muzeum papíru. V kraji se nachází Zbrašovské aragonitové jeskyně, Javořické a Mladečské jeskyně a Jeskyně Na pomezí. Unikátem je Hranická propast. Hloubka její suché části je jen 70 metrů, ale na dně jezírka pokračuje dále minimálně do hloubky 295, 5 metrů. Je tedy nejhlubší ve Střední Evropě. Dna zatím nebylo dosaženo. V Jeseníkách je několik lyžařských středisek. Známé je Červenohorské sedlo, také Ovčárna, Petříkov, Ramzová a Ostružná.

reklama