Česká republika – Plzeňský kraj

Česká republika - Plzeňský kraj

Plzeňský kraj vznikl z části bývalého Západočeského kraje. Je třetí největší v republice, ale
obyvatel má jen 560 tisíc. Krajským městem je Plzeň, 4 největší město v ČR. Má asi 180 tis.
obyvatel. Okresní města jsou Klatovy, Domažlice, Tachov, Rokycany.
Povrch kraje je spíše jednotvárný. Nejvyšší oblastí je Šumava, následovaná pohořím Český
les. Většinu území vyplňuje Plzeňská pahorkatina a Středočeská pahorkatina. Plzeň leží v
Plzeňské kotlině. Nížiny v kraji nejsou.
Podnebí je spíše drsnější, deštivé.
Vodstvo: Vodní toky jsou menší, vodnaté, V Plzni se stékají Úslava, Úhlava, Radbuza a Mže
do řeky Berounky. Ledovcová jezera se nacházejí na Šumavě (Černé, Čertovo, Loka, Plešné).
Obyvatelstvo je z části přestěhováno do pohraničních oblastí. Přesto je např. Tachovsko
zalidněno velmi řídce. V Domažlicích se nachází tzv. Chodsko známé z románu A. Jiráska
Psohlavci. Konají se zde tradiční letní Chodské slavnosti. Centrum kraje – Plzeň vyrostla
mnohem později než původní centrum – Starý Plzenec.
Zemědělství:
Oblast není příliš vhodná pro pěstování plodin. Půdy nejsou bohaté, ani podnebí není ideální.
Pěstují se brambory, řepka olejka, pícniny. Chová se skot, drůbež, prasata.
Průmysl:
Kraj je hodně pokrytý lesy. Důležité je zpracování dřeva, především v podhůří Šumavy (Sušice). U města Kaznějov se těží kvalitní kaolin. Ten se zpracovává na porcelán a keramiku. V Chlumčanech a Horní Bříze se vyrábějí obkladové materiály. Nejprůmyslovějším městem je Plzeň. Proslavily ji dva závody – Škoda Plzeň je strojírenský podnik světového významu. Vyrábí se v něm lokomotivy, turbíny, lodní šrouby, zařízení do jaderných reaktorů. Protože podzemní vody ve městě jsou mimořádně kvalitní, rozmohla
se také výroba nápojů. Nejproslulejší české pivo – Plzeň, Gambrinus se vyrábí pod značkou Prazdroj. Ve čtvrti Božkov je výroba lihovin – závod Stock (Fernet). Na Jižním předměstí mají moderní závod na výrobu elektroniky značky Panasonic.

Ve městě Stříbro má pobočku německý závod Siemens. Klatovy prosluly výrobou kožené galanterie. V Nýrsku se vyrábí brýle (OKULA). V
Hrádku u Rokycan jsou hutě, ve Vronově se vyrábí Primalex.
Památky: V kraji leží zříceniny (Rabí, Radyně), hrady (Švihov) a zámky (Kozel, Manětín, Horšovský Týn, Zbiroh), kláštery (Kladruby, Plasy).
Městské památkové zóny: Plzeň, Horšovský Týn, Domažlice
Zajímavosti: V kraji jsou velké možnosti rekreace. Zimní střediska jsou na Šumavě, ta zase v létě nabízí možnost hromadných výšlapů např. kolem rašelinišť (slatí) a nebo kamenného koryta řeky Vydry. Vodáci si oblíbili sjíždění Berounky a Otavy. V Plzni je ZOO. Kolem údolní nádrže Hracholusky vyrostlo mnoho rekreačních objektů.
Doprava: Železniční křižovatkou je Plzeň, také je důležitá silniční doprava – spojení Praha –
Německo po nové dálnici D5.
Školy: V kraji působí Západočeská univerzita a Lékařská fakulta. 

reklama