Česká republika – poloha, rozloha, historický vývoj

Česká republika - poloha, rozloha, historický vývoj

Poloha:
Česká republika leží ve střední Evropě. Je vnitrozemským státem. Nejbližší moře jsou
Jaderské a Baltské. Poloha uprostřed světadílu má své výhody (snadná dostupnost), ale i
nevýhody (tranzitní země).

ČR sousedí s těmito státy:
Německo – sever až jihozápad,
délka hranice 810 km
Polsko – sever až severovýchod,
délka hranice 762 km
Slovensko – východ, délka hranice
252 km
Rakousko – jih, délka hranice 466
km

Krajní body:
Západ – Krásná u Aše
Sever – Lobendava u Šluknova
Východ – Bukovec u Jablunkova
Jih – Vyšší Brod

Hraniční pásmo bylo zrušeno. Česká republika je nyní v tzv. Schengenském systému (od roku 2007).

Rozloha:
ČR má rozlohu 78 866 km2. Patří mezi středně velké země.

Historický vývoj:
V 9. století se na části území dnešní ČR rozkládala Velkomoravská říše. Následující Český stát je ve svých počátcích spojen s rodem Přemyslovců. Později byla k němu připojena i Morava. Od 16. století bylo území včleněno do Rakouska – Uherska. Tehdy bylo jeho nejvyspělejší a také nejprůmyslovější částí. V roce 1918, po ukončení 1. Světové války se Rakousko – Uhersko rozpadlo a vznikla samostatná Československá republika. Až do Mnichovské dohody tato tzv. První republika velmi prosperovala. V době okupace nacistickým Německem nesla země název Protektorát Čechy a Morava. Po ukončení 2. světové války se obnovené Československo dostalo pod vliv Sovětského svazu. Od roku 1948 po rok 1989 bylo republikou nejdříve lidovou a poté socialistickou. Od 1. 1. 1993 se Česká republika stala samostatnou zemí. V roce 1999 vstoupila do vojenské organizace NATO a od roku 2004 se stala členem Evropské unie.

reklama